ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್ 
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಕಾಂದಿವಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ 2018, ನವೆಂಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಇಗರ್‍ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್‍ಯದರ್‍ಶಿ...ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಇಂಫಾಲಾಂತ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್

2018 ಒಕ್ಟೋಬರ್ 26 ಆನಿ 27 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಮಣಿಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಫಾಲ್ ಶೆರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಆಪ್ಲೊ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ. ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾವೀಸ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಒಡಿಟೋರಿಯಮಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಮಣಿಪುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಹಾಂಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾಧವ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಫಾಮಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೊವ್ಪಿಣ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಡೇವಿಡ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲಿ. "ತರ್ನೆ ಲೇಖಕ್ ಭಾರತಾಚೊ ಫುಡಾರ್. ತಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ರಾಗಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾ?
- ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತ್
ರಾಗಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಮುಕಾರ್ ಕೊಣೀ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರಿ ತಾಂಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಹಾಚೊ. ಹ್ಯೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಚಿ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತ್ (ರಘುನಾಥ್ ವಿಷ್ಣು ಪಂಡಿತ್) ಹಾಂಣಿ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್
- ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ದಿ. ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹಾಂಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ "ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು" ಆಯ್ಲೆವಾರ್ 'ಉಗ್ತೆಂ ದಾರ್" ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಕೆ. ಎಸ್. ನ. ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಮಾನ್ನಮೀ
- ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್
ಆದಿಂ ತಾಶ್ಯಾಚೆ ಮಾರ್ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಚರ್‍ಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಜ್ ನಿಂವ್ಲ್ಯಾ. ವಾಘಾ ವೇಸ್, ಆಸ್ವೆಲಾಚೊ ನಾಚ್ ಆಜ್ ಪಾತಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಪಾತಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ವೇಸ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯ್ನಾಂತ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಜನೆಲ್
- ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ಜನೆಲಾಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಾರೆಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಜಿವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಖಿ ಖರೆಂ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ವಾರೆಂ ಮನ್ ಖುಶಿ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ವಸಯ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭೋವ್ಶಾ ಜಿತ್ಲೊ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
ತಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News