Kavita Khobro
ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ 'ಎನ್‍ಕೌಂಟರ್' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ ಯೂಸುಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೇಖ್ ಆನಿ ನಾ

ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತೆಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತೆಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಸೆಮಿ-ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಕುರೊವ್


» Next Page  »