Publications

ಪ್ರಕಾಶನಾಂ

‘ಕವಿತಾ’ ಟ್ರಸ್ಟ್ ‘ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಕವಿತೆಚಿಂ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾ.  ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೋಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್‍ತಾ. ಪುಸ್ತಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ತ್ಯಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್‍ಚೊ.

ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ: 

24. ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ - ಏಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತ್, 2015
ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಲೇಖಕ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ಪಾನಾಂ : 
viii+64
ಮೊಲ್:  Rs. 80

23. ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್, 2014
ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಲೇಖಕ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ಪಾನಾಂ : 
xiv+90
ಮೊಲ್:  Rs. 80

22. ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್, 2014
ವಿಶ್ಲೇಶಣ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಮೂಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕ್: ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜ್ರೆತ್; ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್: ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ
ಪಾನಾಂ : 
228+xiv
ಮೊಲ್:  Rs. 200(Hard Case), Rs 150 (Paperback)
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2014)

21. ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್, 2013
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂನಿ
ಕವಿ: ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಪಾನಾಂ : 
154+xx
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2013)

20. ನೆಕೆತ್ರಾಂ, 2013
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ, ನಾಗರಿ ಆನಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂನಿ
ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ
ಪಾನಾಂ : 
154+xx
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 125

19. ನಿದೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್, 2012
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳೀ  
ಪಾನಾಂ : 
40+xvi
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 50

18. ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ, 2012
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್  
ಪಾನಾಂ : 
144
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 250

17. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್, 2012
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಅರುಣಾ ರಾವ್, ಕುಂದಾಜೆ  
ಪಾನಾಂ : 
56+viii
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 60
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2012)

16. ಪಾವ್ಳೆ, 2011
ಕವಿತಾ ಚುಟ್ಕುಲಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್  
ಪಾನಾಂ : 
104
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 30
15. ಯಶೋಧರ ಚರಿತ, 2010
ಜನ್ನ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ತರ್ಜಣ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್  
ಪಾನಾಂ : 
112
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 75
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2011)
14. ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್, 2010
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್  
ಪಾನಾಂ : 
76
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 60

(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2011)
13. ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ, 2009
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್  
ಪಾನಾಂ : 
109
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 50

(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2010)
12. ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಜೆಲಿಂ, 2009
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉದ್ಯಾವರ್  
ಪಾನಾಂ : 
90
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100
11. ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್, 2008
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್  
ಪಾನಾಂ : 
114+xxv
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100

(ಡೊ. ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2009)
(ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ -  2011)
10. ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ, 2008
ಲೇಖನಾಂ, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಲೇಖಕ್: ಕಾವ್ಯದಾಸ್ (ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ)
ಪಾನಾಂ: 
64
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 30
9. ನಿಮಾಣಿ ಸೈರಿಕ್, 2008
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ 
ಪಾನಾಂ : 
65
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 50
8. ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ, 2008
ಪಂಚೆಚಾಳೀಸ್ ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಸಂಪಾದಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 
ಪಾನಾಂ : 
100
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್  100 
7. ಆಂಕ್ರಿ, 2008
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ಸಂಪಾದಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪಾನಾಂ : 
54
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 50
6. ಸುಖಾ ದುಖಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ, ಪುಣ್ ಮೊಗಾಚಿಂ, 2006
ಕವಿತಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಯಿತ್ರಿ: ಒಲಿವೇರಾ ಫ್ಲೇವಿಯಾ
ಸಂಪಾದಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪಾನಾಂ: 
100
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2007)
5. ದಿಣಿ ದಿಣಿ, 2006
ಆಟ್ ಪದಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ
ಉತ್ರಾಂ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ತಾಳೆ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್: ಓಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಗಾವ್ಪಿ: ಸುನೀಧಿ ಚೌಹಾಣ್, ವಸುಂಧರ ದಾಸ್, ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್, ಲೊರ್ನಾ, ಗುರು ಕಿರಣ್, ರೊನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಎಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್, ಜೋಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್,  ವೋರನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಓಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
4. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ, 2005
ಚವೆಚಾಳೀಸ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ವೊಳ್ಕೆಸಂಗಿಂ
ಸಂಪಾದಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪಾನಾಂ: 
100
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100
3.ವಾಟ್, 2003
ಕವಿತಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ, ನಾಗರಿ ಆನಿ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂನಿ
ಕವಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪಾನಾಂ: 
45+45
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 50
2. ಶಬ್ದುಲಿಂ, 2003
ಲೇಖನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್
ಬರೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪಾನಾಂ: 
96
ಮೊಲ್: 50
1. ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ, 2003
ಪನ್ನಾಸ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ತಶೆಂ ವೊಳ್ಕೆಸಂಗಿಂ
ಸಂಪಾದಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪಾನಾಂ: 
111
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 200