Kavita Kullar
Melvyn Rodrigues
ದರ್ಯೊ, ವಾರೆಂ ಆನಿ ಮನೀಸ್ - 8/13/2016
ಪಾಂಚ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ದಾದ್ಲೊ - 3/27/2015
ತುಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ - 10/12/2014
ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್ ಸೂಂಬೆ! - 6/27/2013
ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ / देवी निनकासी - 7/30/2012
ನೊಯೆಚೆಂ ಆರ್ಕ್/नोयेचें आर्क - 4/12/2012
ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಸೊಧ್ನಾಂ - 4/26/2011
ಶೆಣ್ - 4/20/2010
ದಲಿತಾಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ - 4/1/2010
ದೂಧ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ - 3/26/2010
ದುಬಾಯ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೂಖ್ - 1/18/2009
ಮಲೆಕೊಡಿ - 4/8/2008
ಮಾರ್‌ಶ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ - 8/1/2007
ಝುಜ್ - 3/4/2007
ತೆಲಾಚೊ ವೆಪಾರ್ - 1/30/2007
ರಡುಂನಾಕಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳಾ - 1/30/2007
ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ - 4/2/2006
ಆಶೀರ್ವಾದಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ - 7/13/2005
ಹೆ ರೆಂವೆನ್ - 6/16/2005
ಪುನ್ವೆ ಚಾಂದ್ನೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ - 6/8/2005
ಬೂಸಾ, ಬೂಸಾ - 5/29/2005
 
Name : Melvyn Rodrigues
Pen Name : Melvyn Rodrigues
DOB : Jul 8, 1962
Education : B.B.M.(Business Management), M.A. (Sociology)
Profession : Director, Operations - Daijiworld Media Pvt Ltd.
Awards : Konkani Bhasha Mandal, Goa (1989), Konkani Kuttom, Bahrain (2006), Karnataka Konkani Sahitya Akademi Honorary Award for Literature (2006); Dr TMA Pai Foundation Best Konkani Book Award (2009); Sahitya Akademi Award (2011); Vimala V Pai Vishwa Konkani Poetry Award (2016).
Poetry Works : Mogapello (ಮೊಗಾಪೆಳೊ) - 1988; Phintam (फिंतां) - 2000; Vaatt (ವಾಟ್) - 2003; Prikriticho Paas (ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್) - 2008; Vinchnnar Kavita (ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ) - 2012; Devi Ninkasi (ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ) - 2015.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z