Kavita Torzonn

ಕವಿತಾ:

ಮೊಗಾಳ್ ಉಜ್ವಾಡಾ

ಯೇ, ಮೊಗಾಳ್ ಉಜ್ವಾಡಾ
ಚಲಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಖಾರ್!
ಗುಟ್ಲೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂತಿಯಾಂ ಭಿತರ್-
     ಚಲಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಖಾರ್!

ಕಾಜಳ್ ಕಾಳ್ಕಾಚಿ ರಾತ್!
ಘರ್ ಆಸಾ ಭಾರಿ ಪೋಯ್ಸ್!
ಖಚಿತ್ ದಾಕೊವುನ್ ವಾಟ್-
     ಚಲಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಖಾರ್!

ಆಶಾ ನಾ ಮ್ಹೊಜಿ ಹೊಡ್ಲಿ ಉಬಾರ್,
ಪಾವುಲ್ ಏಕ್žಚ್ ದವರಯ್ ಮುಖಾರ್
ಕಾಂಪ್ಚೆ ಪಾಯ್ ಕರೋನ್ ಥಿರ್!
     ಚಲಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಖಾರ್!

ದಿಸ್ಭೊರ್ ಭುಲ್ಲೋನ್ ಭೊವ್ಲೊಂ
ಕೃಪಾ ತುಜಿ ಆದಿಂ ಮಾಗುಂಕ್ ವಿಸರ್žಲೊಂ
ಹಾಂವ್žಚ್ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಫುಡೆ ಚಲ್ತಾಲೊಂ-
     ಚಲಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಖಾರ್!

ಭಿಯಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ತೊಯಿ ಆಸ್ಲೊ
ಹಂಕಾರ್ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹೊಡ್ಲೊ
ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯಿಜಾಯ್ ಕಾಲ್ ತೊ ಪಾಟ್ಲೊ-
     ಚಲಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಖಾರ್!

ತುಜಿಚ್ ದಯಾ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಆನೀ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ
ತುಂಚ್ ಆಸಾಯ್ ತಾರೊಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ-
     ಚಲಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಖಾರ್!

ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾ ಮಧೆಂ
ದೊಂಗೋರ್, ಪದವ್, ಬಯಲಾಂ ಮಧೆಂ
ವೊವ್ಹಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಂ ಮಧೆಂ-
     ಚಲಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಖಾರ್!

ವೊಳ್ವೊಳ್ಚೆ ಹ್ಯೆ ಮೊಂದ್ ಮತಿಕ್
ಫಾಲೆಂ ಜಾತಚ್ ದಿಸಾತ್ ಸಾಮ್ಕೆಂಚ್
ತುಜ್ಯಾ ಆಂಜ್ಯಾಂಚೆಂ ಹಸನ್ಮುಖ್-
     ಚಲಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಖಾರ್!

-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಳ್: ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನ್ಯೂಮನ್
-ಕೊಂಕಣಿಕ್: ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ