Top Event / Stories

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ 2019 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದೊಗಾಂಕ್ 2020 ವರ್ಸಾ ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಖಜಾನಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜುಡಿತ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಖಜಾನಿ ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಸರ್ತೆಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ವೇದಿರ್ ಆಸುನ್ ಸೊಮಯ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ...

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ತಾರಿಕೊ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲೆ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ತಶೆಂ ಎಫ್. ಕೆ. ಸಿ. ಎ., ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಘಟಕ್, ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್, ಕೇರಳಾಂತ್ 'ಮಹಿಮಾ' ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಭಟ್ಕಳಾಂತ್ ನವಾಯತಿ ಮೆಹಫಿಲ್ - ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 12 ತಾರಿಕೆರ್...

Poems

ಎಗ್ಸಿಬಿಷನ್

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ -

ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತೆನ್ನಾಂ ಮೆಳನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಥರಾವಳ್ ವಸ್ತು ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನೀಸ್‌ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...

ಪೊಟಾರಿ ದಾಧೊಶಿ ಕೆದಳಾ ಜಾತಾ?

ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆಕೊಸ್ತಾ -

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪೊಕೊರ್‍ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಜೆವಣ್ ಜಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಳನಾತಲ್ಲೆಂ. ಪಣಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರೆ ಖಾವ್ನ್ ಪೊಟ್ ಭರ್‍ಚೆ ...

ಧವೆಂ ಮಾಜರ್, ಕಾಳೆಂ ಮಾಜರ್

ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ -

ಮ್ಹಜೊ ಕವಿಮಿತ್ರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಲಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೊಲರ್‌‍ಶಿಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತೀರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ...

ಸಾವ್ಳೆ ಸಾವ್ಳೆ, ಖಂಯ್ ಗೆ ತುಂ?

ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ / अरूण साखर‌दांडे -

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ 'ಜಾಗ್' ನೆಮಾಳೆಂ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಪಾವಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಮಾಗೀರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ...