Kavita Kular

ಆನಾ!

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ಕಳ್ತಾ

ಬಾಪಾಂಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮನಾಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲೆ ಉತ್ಸವ್ ನಾತಲ್ಲೆಚ್.  ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತೆ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾತಲ್ಲಿ.  ಕಾಂಯ್ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪತ್ರಾಡೆ ಯಾ ತಾಯ್ಕುಳ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಿಕ್ಣಾಂ ರಾಂದುನ್ ಯಾ ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಲಾಂಬ್ತಾತ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಕರುನ್ ಬಾಪಾಂಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ತ್ಯಾಂವ್ ಕೊಣ್ಣಾ.  ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕಚ್ ನಾ.

ಮಾಗೀರ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ನಖ್ಖಿ ಜಾಣಾ.  ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಳ್ಟಾ, ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ. 

ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಾವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದೆಖಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಖಂಡಿತ್ ಲಾಗ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್‍ವಸೊ ಮ್ಹಜೊ.  ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದೆಖನಾತಲ್ಲ್ಯಾಂಕಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಲಿ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:ಆನಾ!

ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ನಿಳ್ಶಾ ಆಕಾಸಾಚೆರ್
ಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾಕಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ವಯ್ರ್
ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾರಾಂ ರಾಶಿಂಚೆರ್
ರಾವೊನ್ ಹಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಜೊ ಆನಾ

ಹಾಸೊ ತಾಚೊ ಮಾಜ್ವಾನಾ
ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ದೆಖ್ತಾನಾ
ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಸರ್ತಾನಾ
ಹಾಸೊನಚ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಆನಾ

ಆನಾ ನಾ ಆನಾ  ನಾ
ವ್ಹಡ್ ನಾ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ವಾನಾ
ರಾಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ
ಹಾಸೊನ್ ಉಂಡಿ ಲಾಯ್ತಾನಾ

ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಪುತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂ 
ತೊಚ್ ಆವಾಜ್  ಆಯ್ಕಾತಾ
ನಕ್ತಿರಾಂ ಹಾಂವ್ ಚೊಯ್ತಾನಾ

ರಗತ್ ಘಾಮ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಳ್ತಾನಾ
ದೊಳೆ  ವೊಲೆ ಕೆಲ್ಲೆನಾ
ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಪಿರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾನ್!

ಆನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆನಾ ನಾ
ಸರ್ಗಾರ್ ಆಸಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ನಾ
ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಆನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾತಾನಾ!

-  ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ


Comment on this article

 • Joyer, Kinnigli

  Fri, Sep 24 2010

  So touching so real

  DisAgree Agree Reply

 • Melvin Peres, Bendore

  Mon, Jun 28 2010

  Hi Jerry It is nice to read you. The poetry about 'Father' is touching one. Of course we neglet fatherhood. May be we prominently adore Mother but as you said it is only after his departure we find signficance of 'father' Nice attempt! Keep it up! Melvin kaikamba.

  DisAgree Agree Reply


Title : ಆನಾ!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z