Kavita Kular

ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾಂ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಸ್ವಾರ್ಥಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವೆಚೆ ವಾಟೆರ್

ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಾಂತ್ ದೂಖ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಾಂತ್ ಸುಖ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಗುಂದ್ಯಾಚೆರ್ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಂಯ್ ಹೊ ಮನೀಸ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಭೊಗಲ್ಲ್ಯಾ ಧಖ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಆತಾಂ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ವೊಕತ್ ಉರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.  ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ? ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮಿ ಕಶೆ?

ಮ್ಹಜೊ ವಿಚಾರ್ ವೆಗ್ಳೊ ತರೀ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸೊಭಿತ್. ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರೂಪಕ್ ‘ಮೊಕ್ಯಾನ್ ದೆಂವಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಕಾಪರಿಂ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಮೋಗ್’ ಆನಿಕಯ್ ಸೊಭಿತ್.

ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಬಿಕ್ಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಎಕೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ವಾಚಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾಂ

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ
ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ
ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾಂ...

ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಸನಾ
ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ರಾವನಾ
ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಜಿಯೆನಾ ಹಾಂವ್!

ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಬಸನಾ
ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಹಾಸೊಂಕ್ ವಚನಾ
ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಬರಯ್ನಾ ಹಾಂವ್!

ಪಯ್ಲೆಂ ಅಸೊ ನಾತ್ಲೊಂ
ಕೊಣಾಚೆಂ ಸುಖ್ ದೂಖ್
ಕೊಣಾಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್
ಕೊಣಾಚೆಂ ಸತ್ ಫಟ್
ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊಂ
ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಬಸ್ತಾಲೊಂ
ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊಂ

ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್,
ಟೆರರಿಸಮ್, ಗುಂಡಾಯಿಸಮ್
ನಕ್ಸಲೈಟ್, ಷೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್,
ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಇಲೆಕ್ಷನ್, ಕರಪ್ಷನ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಕಲ್ಚರ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್
ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಶೆಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್
ಚರ್ಚ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್
ಅಶೆಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್, ವಾಚುಂಕ್, ಬರೊಂವ್ಕ್
ಹಜಾರ್ ಗಜಾಲಿ
ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಮೋಗ್
ಮೊಕ್ಯಾನ್ ದೆವಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಕಾಪರಿಂ!

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಶೆಂ ನಾ...
ಶುಗರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾ ಪರಿಂ
ಹರ್ಯೆಕಯೀ ಲೆಕಾಚೆಂ, ಮಿತಿಚೆಂ...

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್
ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಜಾಲಾಂ,
ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಜಾಲಾಂ
ಮೂಳ್‌ಭೂತ್‍ವಾದಿ ಜಾಲಾಂ
ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಾಲಾಂ
ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾಧ್
ಥಾಪಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಜೆರ್
ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ
ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾಂ
ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

ಜಾಯ್ ತರ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್
ವಿಚಾರಾ....

ದುಡ್ವಾನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ?
ಚೆಡ್ವಾನ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ?
ಕಂತ್ರಿನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ?
ಪಾದ್ರಿನ್ ಶಿರಾಪ್ ದಿಲೊ?

ನಾ.. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ...

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ದೂಖ್
ಸ್ವಾರ್ಥಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸುಖ್
ದೊನಯ್.. ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರಯ್ ಮೆಳ್ನಾ

ದೆಕುನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾಂ!

-ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ


Comment on this article

 • Rosita, Uk

  Mon, Nov 17 2014

  Excellent poem keep it up cheers !

  DisAgree Agree Reply

 • Stany Bela, Dubai/U.A.E

  Sat, Jun 25 2011

  Chintpa somsaranth pasai marunk apovunchi kavitha...wa wa

  DisAgree Agree Reply

 • Nelson vas, Neermarga

  Sun, Jun 19 2011

  wa wa wa ani he aykon havee swarthi zatha!!! good poetry! and that's why we don't see much of your kavita??? I always admire the style of your writings. Please do continue for the sake of these poor fans of you.

  DisAgree Agree Reply


Title : ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾಂ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z