Kavita Khobro

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಚೆಂ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಮುಕ್ಡಿಂ' ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕೊಂಕಣಿಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಭರ್‍ವಶ್ಯಾಚಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಚೆಂ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಮುಕ್ಡಿಂ' ಹ್ಯಾಚ್ ದಶೆಂಬ್ರಾಚೆ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಕಥಾಕಾರ್ ತಶೆಂ ಪತ್ರಕಾರ್ ವಿವೇಕ ಶಾನ್‍ಭೋಗಾನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.  ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಕೋಣ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ 16ವ್ಯಾ ಯುವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‍ದಾಂಡೆ, ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪೂರ್ಣನಂದಾ ಚಾರಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

 

ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನಾವೆಳಾರ್ ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಕಾ ಯುವಕಾಚೆಂ ಯಾ ಯುವತಿಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಿ ಸಂಧಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಲಾಭ್ಲಿ. 'ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುನ್, ವಿಲ್ಮಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ತುಮಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ' ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಸಜವ್ಣೆಚಿ, ತಶೆಂ ಅಕ್ಷರಾಂ ಜುಳವ್ಣೆಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಂಣಿ ಘೆತಲ್ಲಿ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ವಿಲ್ಮಾಚ್ಯೊ 52 ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ದೇವನಾಗರಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ರುಪಯ್ 90 ಆಸುನ್, ಮುಕ್ಲೊ ಫೊರ್ ಕಲಾನಂದ್ ಬಾಂಬೋಳ್ಕರ್ ಹಾಂಣಿ ಚಿತ್ರಾಯ್ಲಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಮುಖಾವೆಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್, ಪ್ರಕಾಶಕಾಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕಾನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್:

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಯಿತ್ರಿ 1989 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 26ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲಿ. ವಲೇರಿಯನ್ ಆನಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಸೊಜ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ.

ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸಂಪೊವ್ನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಾಂತ್ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಕೊಲೆಜಾಂತ್ ಗಣಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರೆಂಕಾ ಸವೆಂ ಎಮ್. ಎಸ್ಸಿ. ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಫಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜ್, ಬೆಂಜನಪದವು ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸಾ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ KSET ಪರಿಕ್ಷಾ ತಿಣೆಂ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ತಿಚೆ ಆಸಕ್ತೆಚಿಂ ಶೆತಾಂ. ICYMಚಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ICYMಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಮಾನ್ ಆಟ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ 'ಬಾಳೊಕ್', 'ರಾಕ್ಣೊ' 'ದಿರ್ವೆಂ', 'ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್' ಪತ್ರಾಂನಿ ಅನಿ 'ಕವಿತಾ', 'ಕಿಟಾಳ್' ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ಲೇಖನಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 'ಕಿಟಾಳ್' ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ 'ಆಂಕ್ರಿ' ನಾಂವಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ತಿ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ. 2010 ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. 'ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್' ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ 'ಬಾಳೊಕ್' ಹಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 'ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2013' ಹಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ.

ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ:

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾರ್ ಯುವ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ. "ಆಯ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ನವ್ಯಾ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ನವ್ಯಾ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾನ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಸಕತ್ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜಾತಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ್ ಗಜಾಲ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ವೊಟ್ಸಪ್, ಚ್ಯಾಟಿಂಗಾಂತ್ ಆಯ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆನ್ಯೇಕಾಕಡೆ ಘರ್ಷಣಾಂ, ಕೊಮೂವಾದಾಚೆ ಗಲಾಟ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಗಾಂಧಿಕ್ ಮಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಡ್ಸೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಜ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ವಿಚಾರಾಂಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಕರಪ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ "ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ನವಿಂ ರೂಪಕಾಂ, ನವ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ, ನವಿಂ ಪ್ರತೀಕಾಂ, ನವ್ಯೊ ಠರಾವಣ್ಯೊ ಲಾಭುಂಕ್ ಫಾವೊ" ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

  

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಿಲಿಂದ್ರ ವೆಳಿಪ್ ಹಾಣೆ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ, ರೋಶನ್ ಪಾಟೀಲಾನ್ ಆವಯ್ಚೆರ್, ರೋಶನ್ ಗೋವಿಯಸಾನ್ ಫುಡಾರಾವಿಶಿಂ, ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿತ್ ವೆಳಿಪಾನ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂವಿಶಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕಾಚಿ ಕವಿತಾ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಸಲ್ಲಿ ತರ್, ದೀಪರಾಜ್ ಸಾತೊರ್ಡೆಕಾರಾನ್ ಶೆತ್‌ಕಾಮೆಲಿ ಆನಿ ಧನಿಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭಾಶಣಾನ್ ವಿಣಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ಸುಖದಾನ್ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನ ಗೌರೀಶ್ ವೆರ್ಣೆಕಾರಾನ್ ಲೋಕಶಾಯೆಚಿ ನವಿಚ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವನಾದ್ವಾರಿಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್‍ಲಿ. ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಘರಾಂತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಭಯ್ಣ್ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಲ್ಹಾನ್ ನೆಂಟುಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್‍ಚಿ ಕವಿತಾ 'ಕೆಸೊಳಿ' ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ 'ಮುಕ್ಡಿಂ' ಪೇಶ್ ಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಂತರಾ ಭಿಡೆನ್ ವಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಚಲಿಯೆಚೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ 'ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ' ಕವಿತೆದ್ವಾರಿಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೊ. ವಿಶ್ವಪ್ರತಾಪ್ ಪವಾರಾನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಾಕ್ ಭರ್‍ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಚಿ 'ಸತ್ರಿ' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ನಿಮಾಣೆಂ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಂಚೆಂ ಘರ್ಷಣ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚಿ 'ಪಾಂಚ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ದಾದ್ಲೊ' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ.

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೆಸಾಂತ್ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳೆಂತ್ ಕವಿತೆಚೆರ್, ಮಟ್ವೆ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧಾಚೆರ್ ಸತ್ರಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸತ್ರಾಚೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಸಲ್ಲೊ.

 

विल्मा बंटवाळाचें फुडलद कविता पुस्तक 'मुकडीं' लोकारपण

कोंकणिची विशेस भर्वश्याची कवयित्री विल्मा बंटवाळ हिचें फुडलद कवितेचें पुस्तक मुकडीं ह्याच दशेंबराचे १३ तारिकेर सनवारा कननडाचो फामाद कथाकार तशें पत्रकार विवेक शानभोगान लोकारपण केलें. गोंयच्या काणकोणच्या श्री मल्लिकार्जुन कोलेज महाविद्यालयांत चलल्ल्या १६व्या युव कोंकणी साहित्य सममेळनांत चलल्ल्या संभ्रमावेळार सममेळनाची अध्यक्षिण नूतन साखरदांडे, गोंय कोंकणी अकाडेमिचो अध्यक्ष पुंडलीक नायक, सममेळनाचो काऱ्याध्यक्ष पूर्णनंदा चारी, साहित्य अकाडेमी पुरस्कृत कवी मेलविन रोडरिगस आनी विल्मा बंटवाळ हाजर आसल्लीं.

हरयेका युव सममेळनावेळार गोंय कोंकणी अकाडेमी एका युवकाचें या युवतिचें पुस्तक वर्सावार उजवाडाक हाडता. ह्या वर्सा ही संधी विल्मा बंटवाळाक लाभली. हें पुस्तक परगट करून, विल्माक कोंकणी भाशेच्या, प्रत्येक करून कोंकणी काव्यशेताच्या माटवाक तुमी संभ्रमान आपोवन हाडलां म्हणून ह्या संदरभार उलयिल्ल्या मेलविन रोडरिगसान सांगलें. ह्या पुस्तकाच्या सजवणेची, तशें अक्षरां जुळवणेची संपूर्ण जवाबदारी तांणी घेतल्ली.

सगळ्या पुस्तकांत विल्माच्यो ५२ कविता आसात. देवनागरींत परगट जाल्ल्या ह्या पुस्तकाचें मोल रुपय ९० आसून, मुकलो फोर कलानंद बांबोळकर हांणी चित्रायला. मेलविन रोडरिगसान मुखावेलीं उत्रां बरयिल्लीं आसून, प्रकाशकाचे तर्फेन पुंडलीक नायकान दोन उत्रां बरयल्यांत.

विल्मा बंटवाळ:

विल्मा बंटवाळ लिखणे नांवान कोंकणींत बरोंवची ही कवयित्री १९८९ वर्साच्या ओकटोबर २६वेर मंगळूर लागसारच्या बंटवाळांत जल्मली. वलेरियन आनी लिल्ली सोज तांच्या आवय बापायचीं नांवां.

मुळावें शिकप बंटवाळ संपोवन, मंगळुरच्या सां लुविस कोलेजांत बी.एस्सी. आनी त्याच कोलेजांत गणीत शास्त्रांत पयल्या रेंका सवें एम. एस्सी. पदवी जोडली. फाटल्या अडेज वर्सां थावन केनरा इंजिनियरींग कोलेज, बेंजनपदवू हांगासर प्राधयापकी जावन वावरून आसा.

राज्य सरकाराची ख्षेठ परिक्षा तिणें उत्तीर्ण केल्या. चित्रकला आनी कारयें निरवाहण तिचे आसक्तेचीं शेतां. ईछैंची काऱ्याळ सांदो ती प्रस्तुत बंटवाळ ईछैंची अध्यक्षिण जावन सेवा दीवन आसा.

ल्हान थावन साहित्याची वोड आसल्ल्या विल्मान आटवेंत आसताना बरोवंक धरल्लें. फिरगज पत्र बाळोक, राकणो दिर्वें, आमचो युवक पत्रांनी अनी कविता, किटाळ जाळी जाग्यांनी तिच्यो कविता तशेंच लेखनां परगट जाल्यांत. किटाळ जाळी जाग्यार आंकरी नांवाचें अंकण ती बरोवन आसा. २०१० राकणो साहित्य सरतेंत पयलें इनाम तिका फावो जालां. आमचो युवक पत्राच्या संपादकीय मंडळींत तशेंच सां. लुविस कोलेजाच्या कोंकणी संघाच्या वारशिक पत्राची संपादकी जावन सेवा दिल्या. प्रस्तुत बंटवाळचें फिरगज पत्र बाळोक हाची संपादकी जावन आसा. लियो रोडरिगस किटाळ युव पुरस्कार २०१३ हिका लाभला.

कविगोष्टी:

ह्याच संदरभार मेलविन रोडरिगसाच्या अध्यक्षपणार युव कविगोष्टी चल्ली. "आयचे युवजण नव्या तंत्रग्यानाच्या युगांत जियेवन आसात. नव्या तंत्रग्यानान युवजणांची सृजनात्मक सकत वाडयल्या या देंवयल्या म्हळ्ळो दुबाव उबजाता. ही एक चर्चासपद गजाल. इंटरनेट, वोटसप, च्याटिंगांत आयचे युवजण व्यस्त आसताना, आनयेकाकडे घरषणां, कोमूवादाचे गलाट्यांनी आमची समाज पाशार जावन आसा. गांधीक मारल्ल्या गोडसेक राषट्रवादी म्हणून आज आपयतात. विचारांचें सयत करपशन जावन आसा" म्हणून सांगल्ल्या मेलविनान "असल्या एका भोंवारांत जियेंवच्या आमच्या युवजणांक कविता बरोवंक नवीं रूपकां, नव्यो प्रतिमा, नवीं प्रतीकां, नव्यो ठरावण्यो लाभूंक फावो" म्हणून सांगलें.

ह्या संदर्भार मिलिंद्र वेळीप हाणे मोगाच्यो, रोशन पाटीलान आवयचेर, रोशन गोवियसान फुडाराविशीं, प्रेमजित वेळिपान जिविताच्या पावलांविशीं कविता वाचल्यो. अमेय नायकाची कविता मरण पावल्ल्या मनशाविशीं आनी आत्महत्याविशीं आसल्ली तर, दीपराज सातोरडेकारान शेतकामेली आनी धनिया मधल्या संभाशणान विणल्ली कविता वाचली. सुखदान भृष्टाचारा विरोध आवाज उटंवची कविता वाचतान गौरीश वेरणेकारान लोकशायेची नवीच व्याख्या आपल्या कवनाद्वारीं मुखार दवरली. विल्मा बंटवाळान घरांतली व्हड भयण अनैतिक संबंधाक लागून गुरवार जाताना, ल्हान नेंटुल्या भयणिचीं भोगणां व्यक्त करची कविता 'केसोळी' आनी पुस्तकांतली आनयेक कविता 'मुकडीं' पेश केली जाल्यार अंतरा भिडेन वाडून येंवचे चलियेचो आपल्या बापाय लागचो संबंध बोव आपुरबायेन 'हांव व्हड जाल्यां' कवितेद्वारीं जाहीर केलो. विश्वप्रताप पवारान व्हडिलांक वृद्धाश्रमाक भरती करच्या संदर्भाची 'सत्री' कविता वाचली. निमाणें मेल्विनान आवयचो मोग जाहीर करची एक कविता तशेंच कोंकणिच्या पांच लिपिंचें घर्षण पाचारची 'पांच बायलांचो दादलो' कविता वाचली.

सकाळिंच्या आदेसांत युव सम्मेळनाच्या उगतावण सुवाळ्यांत विल्मा बंटवाळान वांटो घेतल्लो.

दुसऱ्या दिसा चलल्ल्या कामासाळेंत कवितेचेर, मटवे काणियेचेर, ललित प्रबंधाचेर सत्रां चल्लीं. कवितेच्या सत्राचो मार्गदर्शक म्हणून मेल्विन रोड्रीगस आसल्लो.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.