Kavita Khobro

'ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ತುಫಾನ್' ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಮ್ಹಾಪುರುಷ್ ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ ಆನಿ ನಾ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಮ್ಹಾಪುರುಷ್ ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ ಆನಿ ನಾ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ತುಫಾನ್' ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ 1985ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಕವಿ ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದಶೆಂಬರ್ 30, 2014 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯ್ ಚೆಂಬುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ಸರ್‍ತಾನಾ ತಾಕಾ 82 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್.

ಜೊನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೊರಾಯಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಜುಸ್ತಿನ್ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ, ಪೂತ್ ಮರ್ವಿನ್, ಜೋಸೆಫ್, ಹೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಂಕಾಂ, ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ತಶೆಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ. ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ಮಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ.

1933 ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾಯಸಾಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಡೊ. ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆಕೊಸ್ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ತಶೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವೊಳಕ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ 'ನವಿ ವ್ಹಕಲ್' 1977 ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ತುಫಾನ್' ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ಭಾರತಾಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. 2002 ವರ್ಸಾ ತಾಚೆಂ 'ಏಕ್ ದೇಂಟ್, ಏಕ್ ಪಾನ್' ಕಾವ್ಯ ಪುಸ್ತಕ್ ಸ್ವತಾ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ಬಿ.ಎ. ಸನದಿಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾಚೆಂ ಅನುವಾದಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ 'ನವೆಂ ಪಯ್ಣ್' ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ.

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾಯಸಾನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾದ್ವಾರಿಂ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾಯಸಾನ್, ನಾಟಕ್, ಕಥಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ಅನುವಾದ್, ಕವಿತಾ, ಕಾವ್ಯನಾಟಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ತಾಂಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಬೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾಂ. ಪತ್ರಗಾರಿಕೆಂತಯ್ ತಾಂಣಿ ನಾಂವ್ ಕೆಲಾಂ.

ಗ್ರೇಸಿ, ಒಡ್ರಿ, ಒಲಿವಿಯಾ ಆನಿ ಲಿಂಡಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸುನಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ. ರೋಶನ್, ಐಶಾ, ಆಲಿಶಾ, ಎರನ್, ಎಡ್ರಿಯನ್, ಹರ್ಶಲ್, ಡೆನಿಸ್, ಟ್ರಿಶಾ ತಾಚಿಂ ನಾತ್ರಾಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸಾನ್, ತಾಕಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇನಾಮಾಚ್ಯಾ ಐವಜಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ದುಡು ಆಮ್ಕಾಂ ದೀವ್ನ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಥಂಯ್ ಖೂಬ್ ಅಭಿಮಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಲ್ಲೊ.

ಮೊರಾಯಸಾಚಿ 'ಗೊರ್‍ವಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ' ಕವಿತಾ ಬೋವ್ ಗಾಜಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ.

 

 

 

कोंकणी कवितेचो म्हापुरूष जे. बी. मोरायस आनी ना

आपल्या 'भितर‍लें तुफान' पुसतका खातीर १९८५व्या वर्सा साहित्य अकाडेमिची प्रशसती जोडल्लो कवी जे. बी. मोरायस ह्याच दशेंबर ३०, २०१४ तारिकेर मुंबय चेंबुरांतल्या आपल्या घरांत देवाधीन जालो. सर‍ताना ताका ८२ वर्सां प्राय.

जोन ब्यापटिसट मोरायस आपली पतीण जुसतीन मेटिलडा, पूत मर्वीन, जोसेफ, हेकटर आनी पीटर हांकां, आनी हजारांनी कोंकणी भाषा अभिमानिंक तशें काव्य प्रेमिंक सांडून गेला. मुंबयच्या कोंकणी साहितीक संसाराक ताचें योगदान मापुंक जायना तसलें.

१९३३ वर्सा मंगळूर लागसार‍च्या निड्डोडिंतल्या कल्लमुंडकूरांत जल्मल्ल्या मोरायसाक महाराषट्र गौरव पुरसकार, संदेश प्रतिषटान पुरसकार, दायजी दुबाय पुरसकार, डो. टी. एम. ए. फौंडेशन अत्युत्तम कोंकणी पुसतक पुरसकार न्हय आसतां जायते पुरसकार फावो जाल्यात.

कोंकणी कवी चा.फ्रा.देकोसताची जिणी तशें साहितीक वोळक आटापचें ताचें पुसतक साहित्य अकाडेमीन पर्गट केलां. ताचें पयलें कविता पुसतक 'नवी व्हकल' १९७७ वर्सा मंगळूर‍च्या प्रगती प्रकाशनान पर्गट केल्लें. त्या उपरांतलें ताचें पुसतक 'भितर‍लें तुफान' स्वामी सुपरियान संपादीत केल्लें आसून, पुनव प्रकाशनान प्रकाशीत केल्लें, ताका भारताचो उंचलो मान फावो जाल्लो. २००२ वर्सा ताचें 'एक देंट, एक पान' काव्य पुसतक स्वता ताणें पर्गट केल्लें आसून, त्या पुसतकाचें प्रसतावन मेलवीन रोड्रिगसान बरयलां. ताचें बी.ए. सनदिच्या कन्नड कविताचें अनुवादीत पुसतक 'नवें पयण' नांवाखाल पर्गट जालां.

वेवेगळ्या संस्थ्यांनी कोंकणीक प्रतिनिधित्व केल्ल्या मोरायसान मुंबयच्या कोंकणी भाषा मंडळाद्वारीं विशेस वावर केला. साहित्याच्या हर प्रकारांनी साहित्य रचल्ल्या मोरायसान, नाटक, कथा, कादंबरी, अनुवाद, कविता, काव्यनाटक, भुर्ग्यांक कथा बरयल्यात. जोर्ज फेर्नांडिसाचे जिण्येचेर तांणी बरयिल्लें पुसतक बोव फामाद जालां. पत्रगारिकेंतय तांणी नांव केलां.

ग्रेसी, ओड्री, ओलिविया आनी लिंडा ताच्या सुनांचीं नांवां. रोशन, ऐशा, आलिशा, एरन, एड्रियन, हर्शल, डेनीस, ट्रिशा ताचीं नात्रां.

कविता ट्रसटाचो पयलो पोषक जावनासल्ल्या जे. बी. मोरायसान, ताका दायजी दुबाय पुरसकार लाभल्ल्या वेळार ताच्या इनामाच्या ऐवजांतलो थोडो दुडू आमकां दीवन, आमचें काम सुरू करुंक प्रोत्साव दिल्लो. आमच्या वावरा थंय खूब अभिमान तांकां आसल्लो.

मोरायसाची 'गोर‍वांचें रडणें' कविता बोव गाजल्ली कविता.


Comment on this article

 • Flora DSouza, Jerimeri, Mumbai

  Thu, Jan 1 2015

  ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತಾಕಾ ಲಾಭಯ್ ಅನಿ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ತಾಚೆರ್ ಫಾಂಕಯ್..

  DisAgree Agree Reply

 • Vincent Pinto, Mangalore

  Wed, Dec 31 2014

  JB Moraes...Mumbaichya muja jiniyeth lakshio munis. sasnacho vishev phavo zav

  DisAgree Agree Reply

 • Eddie Sequeira, mangalore

  Wed, Dec 31 2014

  Heartfelt condolences to sorrowing family members on the sad demise of great Konkani poet. May his soul rest in peace..

  DisAgree Agree Reply

 • Valerian Sequeira, xx

  Tue, Dec 30 2014

  Moraes babak sasnacho viseun maghta.

  DisAgree Agree Reply

 • Mark Denis DSouza, Sharjah

  Tue, Dec 30 2014

  Malghado Konkani kavi,boroupi ani boro munis..........RIP

  DisAgree Agree Reply

 • Shan Bondel, Kuwait

  Tue, Dec 30 2014

  One more loss Melwyn, RIP. Eka khuxin ami bhov borea bharoinark politics't hogddailen ani konknnek neez div diteleank mhozo somi ukolta

  DisAgree Agree Reply

 • John Masarenhas, Mumbai

  Tue, Dec 30 2014

  Tujem nanv amar uronv.... konknni xethranth ... Othmo tuzo shanten asonv Deva gharanth... Sasnacho vishev tuka magthanv Moraes Baab.

  DisAgree Agree Reply

 • Leslie Noronha, Dubai

  Tue, Dec 30 2014

  May his soul Rest in Peace

  DisAgree Agree Reply

 • Sannu Monis, Dubai

  Tue, Dec 30 2014

  Ohhh very shocking news... May his soul rest in peace... sadly a big loss for konkani world... hearty condolences to his family....

  DisAgree Agree Reply

 • Joe Almeida, Mangalore

  Tue, Dec 30 2014

  May his soul rest in peace. Hearty condolences to his family members.

  DisAgree Agree Reply

 • Asha Palankar, India

  Tue, Dec 30 2014

  Oh! let us prey for peace. His was a graceful persnality and loveble human.

  DisAgree Agree Reply

 • Edwin JF, Mangaluru

  Tue, Dec 30 2014

  Sincere condolences to the family

  DisAgree Agree Reply


Title : 'ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ತುಫಾನ್' ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಮ್ಹಾಪುರುಷ್ ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ ಆನಿ ನಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.