Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್ 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ 2018 ನವೆಂಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 11 ಥಾವ್ನ್ 12:30 ವಸಯ್ ಫಿರ್‍ಗಜೆಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ತಶೆಂಚ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಲೋಬೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ವಸಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್‍ಭಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್‍ತಚ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸ್ಪರ್‍ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ರೆಗ್ರಾಂವಿಶಿಂ ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ಆತ್ಮದರ್ಶನಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಹಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.


ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:

ಭುರ್‍ಗಿಂ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾ ಸಕಯ್ಲಿಂ):

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ರಿಯೋನಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಕವಿತಾ: ಚೆಡೊ ಆನಿ ಚೆಡುಂ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಏಡನ್ ಐವನ್ ಪ್ರಭು (ಕವಿತಾ: ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಜೋಸ್ಲಿನ್ ಜೋನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ಕವಿತಾ: ಪೀಕ್-ವೀಕ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ)

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:

ಯುವಜಣ್ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾ ವಯ್ಲಿಂ):

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಎಲ್ವಿಟಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ (ಕವಿತಾ: ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಜೋಸ್ನಾ ಆಬ್ರೆವ್ (ಕವಿತಾ: ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ರೇಚಲ್ ರೋಕ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕವಿತಾ: ಕವಿ ಆನಿ ಮೋರ್‍ನ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಸಂಘಟನಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಬಾಬ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್ ರೆಂಜಾಳ್ ಹಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. 


कविता ट्रस्टाची कविता सादर सर्त: वसय थावन स जाणां मुंबय फैनलाक 

कविता ट्रस्टान अखिल भारत पांवड्यार चलोंवच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेचो प्राथमीक पांवडो आशावादी प्रकाशन तशेंच वसय कोंकणी वेल्फेर एसोसीयेशनाच्या मुखेल‌पणाखाल २०१८ न्होवेंबर ११ तारकेर आयतारा सकाळीं ११ थावन १२:३० वसय फिर्गजेंत चल्लो. वीज कोंकणी पत्राचो संपादक ऑस्टीन डीसोज प्रभू तशेंच क्लेमेंट लोबो मुखेल सोयरे जावन हाजर आसले.

वसय संघटनाचो कार‍भारी मानेस्त जॉन डिसोजान सोयऱ्यांक फुलां तुरे दीवन स्वागत कर‍तच, आशावादी प्रकाशनाच्या वल्ली क्वाड्रसान सर्तेच्या रेग्रांविशीं मटवो विवर दिलो. न्होवेंबर २५ तारकेर अंधेरीच्या आत्मदर्शनांत चलुंक आसच्या मुंबय फैनलाक हीं विंचून आयलीं.

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कोंकणी कविता सादर सर्त:

भुर‍गीं (पंद्रा वर‍सां सकयलीं):

पयलें स्थान: रियोना मस्करेन्हस (कविता: चेडो आनी चेडूं, कवी: बाब प्रसन्न निड्डोडी)
दुसरें स्थान: एडन ऐवन प्रभू (कविता: कोंकणी म्हजी भास, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
तिसरें स्थान: जोसलीन जॉन गोन्साल्वीस (कविता: पीक-वीक, कवी: बाब नेरी नज्रेत ताकोडे)

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो कोंकणी कविता सादर सर्त:

युवजाणां (पंद्रा वर‍सा वयलीं):

पयलें स्थान: एलविटा मेंडोन्सा (कविता: आज हांव स्वतंत्र, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
दुसरें स्थान: जोस्ना आब्रेव (कविता: कितेंच दिसलें ना, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
तिसरें स्थान: रेचल रॉक डीसोज (कविता: कवी आनी मोर्न, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)

संघटनाचो आदलो अध्यक्ष बाब रेजिनाल्ड सांतुमायेर रेंजाळ हाणें उपकार आटयलो. Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.