Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ 'ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್' ಲೋಕಾರ್ಪಣ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ವ್ ದ್ವಾರಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ "ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್" ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 25, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜೆಪ್ಪು ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಉದ್ಯಮಿ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ಮುರಲೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ, ಕವಿ ತಶೆಂ ಸಂಘಟಕ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಂ ಬರಾಬರ್ ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕೆಲೊ.

ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖಜಾನಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಉಲೊವ್ನ್ "ರೋಶುಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂಧುನ್ನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಹೊ ಸಮಾಜ್ ಅನಿಶ್ಟ್ ಆನಿ ಕನಿಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಸೊಸನಾ.  ರೊಶುಚ್ಯಾ ಆಶಾ ಅತ್ರೆಗಾಂಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅನಿಶ್ಟಾಂಚ್ಯೊ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾತಾನಾ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಕಿಟಾಳಾಂಚ್ ರೋಶುಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.  "ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್" ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.


"ಥೊಡಿಂ ಕವಿತಾಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕವಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾಗಿ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ ಚಡಿತ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ರೋಶು ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾಪರಿಂ ಸಮಾಜಾಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲಾ ತಶೆಂ ಸುಸ್ತಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಭವಿಶ್ಯತ್ ಕಾಳಾಚಿ ಖತ್ಕತಿ ಖಂತ್ ಅಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಆಶಾವಾದ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಉಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಮನ್ಶಾ ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಂತೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ.  ರೋಶುಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಧಾರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಅಸಾ, ಚೂಪ್ ಅಸಾ. ಕೊಯ್ತ್ಯೊ, ತಲ್ವಾರ್, ಗುಳೆ, ಬಂದೂಕ್ ಅಸಲಿಂ ಆಯ್ದಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಸಾತ್ ತರೀ ರೋಶು ಎಕ್ದಮ್ ಪಾಪ್, ಸಾದೊ!  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ವಾಪರ್‍ಚೆ ಸಬ್ದ್ ಮೋವ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕ್ ಅಸಾತ್.  

ಆಮ್ಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಕೊಣ್? ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಕೃಶಿಯೆಚೊ ಫಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್; ತಾಂಕಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್.  ಸಮಾಜಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ರೋಶುಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಟೊಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಕಿರ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್.  ರೋಶು ತಸಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಡೊಂದಿ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚಿ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ.ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ "ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಹಾಂವ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾತಾಂ, ಇಜ್ನೆರ್ ಜಾತಾಂ, ವಕೀಲ್ ಜಾತಾಂ, ಬಿಸ್ನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಜಾತಾಂ ವಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ. ಪೂಣ್ ಕೊಣೀ ಹಾಂವ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಿನಾಂತ್. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂವೀ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾತಾಂ, ಬರೊವ್ಪಿ ಜಾತಾಂ ವಾ ಸಾಹಿತಿ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ವಖುಶೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರೊವ್ನ್ ಗೆಲೊಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಬರೊಂವ್ಚಿಯೀ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಂ. 

"ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚೊ ಫಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಖಂಡಿತ್. ಹಾಂವೀ ಒಪ್ತಾಂ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಮಾಜಾಚೆಂ ಪ್ರತಿ ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹ್ಯೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿಕೀ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ತಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. 

ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿತಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ "ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್" ತಾಂಚೊ 27-ವೊ ಪುಸ್ತಕ್. ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ದೇವನಾಗರಿ ತಶೆಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸೌಮ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರುನ್ ಮುಕ್ಲೊ ಫೊರ್ ಚಿತ್ರಾಯ್ಲಾ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ರು. 200 ಠರಾಯ್ಲಾಂ. ಕೊಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಜಾಯ್ ತಾಂಣಿ kavitatrust@gmail.com ಹ್ಯಾ ಈಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಬರೊವ್ಯೆತ್.

कविता पबलिकेशन्स द्वारीं रोशू बजपेचो कविता संग्रह "तींत जालें रगत" लोकार्पण

कविता ट्रस्टान आपल्या कविता पबलिकेशन्व द्वारीं पर्गट केल्लो रोशू बजपेचो कोंकणी कवितांचो संग्रह "तींत जालें रगत" ह्याच न्होवेंबर २५, २०१८ तारकेर मंगळूर जेप्पू लागसार‍च्या बोधी ट्री आंगणांत किटाळ प्रकाशनान सादर केल्ल्या काऱ्यावेळार लोकार्पण जालो. कविता ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशोर गोन्साल्विसान हाजर आसल्लो मुकेल सैरो उद्यमी लियो रोड्रिगस आनी ताची पतीण लवीना रोड्रिगस, कन्नड लेखक मुरलीधर उपाध्य, कवी तशें संघटक टैटस नोरोन्हा, किटाळ संपादक एच्चेम पेर‍नाळ हांच्या आनी कविता ट्रस्टाच्या ट्रस्टीं बराबर हो पुस्तक मोकळीक केलो.

किटाळ प्रकाशनान लियो रोड्रिगस स्मारक यूव पुरस्काराक विंचल्ल्या रोशू बजपेक पुरस्कार हातांतर कर‍च्या इराद्यान हें काऱ्यें मांडून हाडल्लें.

ह्या संदर्भार कवी तशें कविता ट्रस्टाचो खजानी एंडऱ्यू एल डिकुन्हा उलोवन "रोशुचीं कवितां वाचताना ह्या कवीक एक सोभीत समाज बांधुन्न हाडची आशा आसा म्हळ्ळें उगत्यान दिसता. मनशाच्या अक्रमां वर्वीं हो समाज अनिश्ट आनी कनिश्ट जावन वेताना ताका सोसना.  रोशुच्या आशा अत्रेगांक समाजीक अनिश्टांच्यो मुखामुखी जाताना उबजोंची किटाळांच रोशुचीं कवितां म्हण्येत.  "तींत जालें रगत" पुस्तक हेंच सांगता.

"थोडीं कवितां पयलेपावटीं वाचताना कवी निराशी जावन असागी तशें भोगता तरी चडीत ध्यान दीवन वाचताना रोशू एका दाक्तेरापरीं समाजाची शस्त्र चिकित्सा कर‍च्यांत मग्न जाला तशें सुस्ताता. ह्या कवीक भविश्यत काळाची खत्कती खंत असा तशेंच आशावाद आसा. ताणे आपल्या कवितेंनी उसयिल्ल्या विचारांनी मनशा काळीज कांतोंवच्यांत तो यशस्वी जाला म्हळ्ळें कळता.  रोशुच्या चिंतपाची धार तीक्ष्ण असा, चूप असा. कोयत्यो, तलवार, गुळे, बंदूक असलीं आयदां ताच्या कवितेंनी असात तरी रोशू एकदम पाप, सादो!  आपल्या काव्यांत वापर‍चे सब्द मोव आनी नाजूक असात.  

"आमचीं कवितां चड आनी चड समाजीक केंद्रीत जाल्यांत ती संतोसाची गजाल. कोंकणी काव्याचे गिरायक कोण? आज कोंकणी काव्या शेतांत जांवच्ये कृशयेचो फळ कोंकणी लोकाक पावोंक जाय; तांकां उपकाराक पडोंक जाय.  समाजाचो प्रभाव आमच्या कवितेंनी दरबस्त पडोन आसा. आतां  कोंकणी काव्या थावन समाजाचेर प्रभाव पडची गर्ज असा. रोशुच्या कवितेंनी समाजीक जागृती उटोंवचीं प्रभावीक किर्णां आसात.  रोशू तसल्या उंचल्या कवीं थावन कोंकणी कवितांची मार्केट वाडोंदी" म्हण सांगोन कवी आंडऱ्यून रोशू बजपेची तशें ताच्या कवितांची वोळक करून दिली मात्र न्हय, ताच्यो थोड्यो कविता वाचून सांगल्यो.

प्रशस्ती स्वीकार करून उलयल्ल्या रोशू बजपेन "खंयच्यायी भुरग्याक तूं व्हड जाल्या उपरांत कितें जाताय म्हण विचार‍ल्यार चडताव मेळची जाप हांव दाक्तेर जातां, इजनेर जातां, वकील जातां, बिस्नेस‌मॅन जातां वा आनी कितें. पूण कोणी हांव साहिती जातां म्हण सांगीनांत. तशेंच हांवी ल्हान आसताना एक कवी जातां, बरोवपी जातां वा साहिती जातां म्हण चिंत‌ल्लेंच ना. म्हाका कितलें भोगलें तें पयलें स्वखुशेक म्हण बरोवन गेलों, उपरांत बरोंवची गर्ज आसा म्हण म्हाका भोगलें आनी आतां बरोंवचियी एक जवाबदारी कशी जाल्या म्हण हांव मानून घेतां. 

"जायत्यांक पुरस्कार मेळ्ळ्यात आनी तांणी दिल्ली प्रतिक्रिया वेवेगळी आसोंक पुरो. प्रशस्ती आमच्या साहितीक वावराचो फळ म्हणतात. खंडीत. हांवी मानून घेतां. ताचे सांगाता प्रशस्ती जावनासा समाजाचें प्रती आमची एक जवाबदारी. ह्ये प्रशस्तेन म्हाका आज बर्पूर संतोस दिला मात्र न्हय बरोंवच्ये दिश्टीन म्हजी जवाबदारी आनिकी चडयल्या" म्हण सांगोन आपल्या कविता पयणार मजत केल्ल्या समेस्तांचो ताणे उपकार भावुडलो. 

कविता पबलिकेशन्स चडावत कविता आनी कवितांक संबंध जाल्ले पुस्तक पर्गट कर‍ता आनी "तींत जालें रगत" तांचो २७-वो पुस्तक. हो पुस्तक देवनागरी तशें कानडी लिपयेंनी पर्गट केला. कवी विल्सन कटीलान प्रस्तावनाचीं उतरां बरयल्यांत. सौम्य कल्याण‌कार हिणें बोव सोभीत करून मुकलो फोर चित्रायला आनी पुस्तकाचें मॉल रू. २०० ठरायलां. कोणाक ह्या पुस्तकाची प्रती जाय तांणी kavitatrust@gmail.com ह्या ईमेयलाक बरोव्येत.


Title : ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.