Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದಶೆಂಬರ್ 16, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಜನೆರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ವೆದಿಚೆರ್ ಸಿ. ಎಡ್ನಾ, ಸುಪೀರಿಯರ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊನ್ವೆಂಟ್, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಡೊ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಚೇರ್‍ಮೆನ್, ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ಎಫ್ ಕೆ ಸಿ ಎ), ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾಂತ್ ತರೀ, ವರ್‍ತೆ ಹುಮೆದಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ತಶೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ತಾಣೆ ತೋಖ್ಣಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಸರ್ತೆಚಿಂ ನೆಮಾಂ ಸಾಂಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದಿಲಿ.


ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ತಶೆಂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ತೆಚೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ಸವಿತಾ ಫುರ್ತಾಡೊ, ಖಜಾನಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ - ಹಾಂಣಿ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾ ಬರಾಬರ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತಲ್ಲಿ. 

ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹ್ಯೆಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ 
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ: 13

ಇಶಿತಾ ತಾವ್ರೊ
ಸ್ವೀಝಲ್ ಫುರ್ತಾದೊ
ಆರುಶ್ ನಮನ್ ಫ್ರಾಂಕೊ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ: 5

ರೈನಾ ಮೆಲಿಸಾ ಮಥಾಯಸ್
ಜೆನಿಫರ್ ಲೋಬೊ

कविता सादर सर्त: बेंगळूर थावन पांच जाणां फैनलाक

कविता ट्रस्ट आनी कोंकणी समुदाय, जयनगर, बेंगळूर हांणी सांगाता मेळून ह्याच दशेंबर १६, २०१८ तारकेर जयनगराच्या कार्मेल कोन्वेंट इंगलीष शाळेंत कोंकणी कविता सादर सर्त मांडून हाडल्ली. जानेर १३, २०१९ तारकेर मंगळूर विश्व कोंकणी केंद्रांत चलच्या फैनला खातीर बेंगळूर थावन भुरग्यांच्या विभागांत तेगांक आनी युवजाणांच्या विभागांत दोगांक ह्या संदर्भार विंचून काडलें.

काऱ्याच्ये सुर‍वेर कोंकणी समुदाय, बेंगळूर हाचो अध्यक्ष वलेरियन मिनेजस हांणी सर‍वांक येवकार दिलो. वेदीचेर सिस्टर् एडना, सुपीरियर, कार्मेल कोन्वेंट, जयनगर बेंगळूर, डॉ एडवर्ड डिसोजा, चॅर‍मॅन, फेडरेशन ऑफ कोंकणी कॅथोलीक एसोसियेशन (एफ के सी ए), आयलेवार साहित्य अकाडेमिचो युव पुरस्कार जोडल्ली कवयित्री विल्मा बंटवाळ तशें कविता ट्रस्टाचो स्थापक मेल्विन रोड्रीगस हाजर आसल्ले. मेल्विन रोड्रिगसान आपल्या उलोवपांत कोंकणी कविता लोकामोगाळ कर‍च्यांत तशें कोंकणी भाशेचो पोस कर‍च्यांत कविता ट्रस्टाचो वावर सांगलो. बेंगळूर तसल्या शहरांत उण्या संक्यांत तरी, वर‍ते हुमेदीन भाग घेतल्ल्या सर‍वय भुरग्यांची तशें तांच्या व्हडिलांची ताणे तोखणाय केली. सर्तेचीं नेमां सांगून सर्वांक कविता फेस्ताक वोवळीग दिली.

विल्मा बंटवाळ, आंटनी बार्कूर तशें मेल्विन रोड्रीगस सर्तेचे वोरयणार जावनासल्ले. कोंकणी समुदाय काऱ्यदर्शी विनोद मोंतेरोन धन्यवाद दिले. हें काऱ्यें मांडून हाडुंक आयरीन डिसोजा, माजी अध्यक्षीण, कोंकणी समुदाय, सविता फुर्ताडो, खजानी, कोंकणी समुदाय - हांणी आंटनी बार्कूरा बराबर म्हिनत घेतल्ली. 

फैनलाक विंचून आयिल्ल्यांचीं नांवां ह्येपरीं आसात:

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स चाफ्रा देकोस्ता स्मारक भुरग्यांची कविता सादर सर्त 
भाग घेतल्लीं: १३

इशिता तावरो
स्वीझल फुर्तादो
आरूश नमन फ्रांको

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो युवजणांची कविता सादर सर्त
भाग घेतल्लीं: ५

रैना मेलिसा मथायस
जेनिफर लोबो

Comment on this article

  • anish claude, Udupi /Mudarangady

    Wed, Dec 19 2018

    Best programme I participated in this great opportunity given by Edward dsouza sir

    DisAgree Agree Reply


Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.