Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹಿ ಸರ್ತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಚಲ್ಲಿ. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣೆಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರಲ್ಲೆಂ.

ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಇಂದು ಗೇರಸೊಪ್ಪೆ ಹಾಂಣಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ಸರ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಜಯನಗರ ಹಾಚೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ - ವಲೇರಿಯನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ವಿನೋದ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಆಳ್ವ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

 

ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹ್ಯೆಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
ಭಾಗೆಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ: 8

ಪಯ್ಲೆಂ: ಇಶಿತಾ ತಾವ್ರೊ
ದುಸ್ರೆಂ: ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿಶೆಲ್ ಲೋಬೊ
ತಿಸ್ರೆಂ: ಅನ್ವಿತಾ ಮೊಂತೇರೊ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
ಭಾಗೆಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ: 5

ಪಯ್ಲೆಂ: ಜೇನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ದುಸ್ರೆಂ: ಜೆನಿಫರ್ ಪರ್ಲಿನ್ ಲೋಬೊ


कविता ट्रस्टाची कोंकणी कविता सादर सर्त: बेंगळूर थावन पांच जणां फैनलाक

कविता ट्रस्ट हांणी मांडून हाडच्या अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेचो बेंगळूर पांवडो ह्याच ऑक्टोबर १३, २०१९ तारिकेर बेंगळूर जयनगराच्या कार्मेल कोन्वेंट शाळेच्या सभासालांत चल्लो. ही सर्त बेंगळूर‍च्या कोंकणी समुदाय संघाच्या सहकारान चल्ली. ह्ये सर्तेक बेंगळूर‍च्या वेवेगळ्या कोंकणी संघटनांच्या भुरग्यांनी तशें युवजणांनी वांटो घेतल्लो.

कोंकणी समुदाय बेंगळूर हाचो अध्यक्ष वलेरियन मिनेजस हाणें येवकार दिलो. एंटनी बार्कूरान कविता ट्रस्टाविशीं तशें सर्तेच्या नेमांविशीं म्हायेत दिली. विल्मा बंटवाळ हिणें काऱ्याचें सुंकाण धरल्लें.

वोरयणार जावन एंटनी बार्कूर, मॅक्सीम लोबो आनी इंदू गेरसोप्पे हांणी सहकार दिलो.

सर्ते उपरांत भाग घेतल्ल्या सर्वय भुरग्यांक कविता ट्रस्टा थावन प्रमाण पत्रां वांटलीं. ह्या संदर्भार कोंकणी समुदाय जयनगर हाचे पदाधिकारी - वलेरियन मिनेजस, विनोद मोंतेरो, आयरीन डिसोजा आनी आकाश‌वाणी बेंगळूर हांगाची अधिकारी कन्सेप्टा आळवा हाजर आसल्लीं.

फैनलाक विंचून आयिल्ल्यांचीं नांवां ह्येपरीं आसात:

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स चाफ्रादेकोस्ता स्मारक भुरग्यांची कविता सादर सर्त:
भागेली भुरगीं: ८

पयलें: इशिता तावरो
दुसरें: आंड्रिया मिशेल लोबो
तिसरें: अन्विता मोंतेरो

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो युवजणांची कविता सादर सर्त:
भागेलीं युवजणां: ५

पयलें: जेन रोड्रिगस
दुसरें: जेनिफर परलीन लोबोTitle : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.