Kavita Khobro

ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಜನೆರ್ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್

ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಜನೆರ್ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್

ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2020 ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ‍್ಚಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾನ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾ.

ಜನೆರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾರಿ ತಶೆಂ ಕವಿ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಲಿ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ‍್ತಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಚೊ ’ವಾಟೇ ವಯಲೆಂ ರಗತ್’ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಚೊ ’ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ’ - ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ಮಾಸಾಂ’ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾತಲೆ.

ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸಾಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತಲಿ. ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಯೀದಿ, ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲೆ. ಹ್ಯೆ ಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಘೆತಲೊ.

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 27 ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ 15 ಯುವಜಣಾಂ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಲಿಂ. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಶೆಂ ಒಕ್ಟೋಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಧಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ.


ಫಾಮಾದ್ ಶಿಕ್ಪಾತಜ್ಞ್ ಡೊ. ನಾರಾಯಣ ದೇಸಾಯಿ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಸ್ತಲೆ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಲೆ.


ಚಡುಣೆಂ ಶೆಂಭರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆಸುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ರಾವ್ಪಾಚಿ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಕವಿಂಕ್ ತಶೆಂ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

चोवदावें कविता फेस्त जानेर 11 आनी 12 तारकेंनी मडगांवांत

चोवदावें कविता फेस्त ह्याच २०२० वरसाच्या जानेराच्ये ११ आनी १२ तारिकेंनी गोंयच्या मडगांवांतल्या रवींद्र भवनांत चलतलें. कोंकणी कवितेच्या समग्र वाडावळी खातीर वावूरची संस्था कविता ट्रस्ट हांणी पयले पावटीं हें फेस्त कर्नाटक भायर मांडून हाडलां आनी ह्या खातीर गोंयच्या भाषा मंडळान तांचे सांगाता हात मेळयला.

जानेर ११ तारिकेर सांजेर च्यार वोरांचेर गोंयचो सुटके झुजारी तशें कवी नागेश कर्मली ह्या फेस्ताचें उगतावण करतलो. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष बस्ती वामन शेणै मुकेल सैरो म्हणून हाजर आसतलो. ह्या संदर्भार कवयित्री ग्वादालूप डायस हिका मथायस कुटम कविता पुरस्कार भेटयतले. वेंकटेश नायक हांचो ’वाटे वयलें रगत’ आनी वल्ली क्वाड्रस हांचो ’भितरलो कवी’ - अशें दोन कविता संग्रह तशेंच एंटनी बार्कूर हांच्या मटव्या काणयांचो संग्रह ’मासां’ ह्या संदर्भार मोकळीक जातले.
अन्वेषा सिंग‌बाळ पुरस्कार जोडपी कवयित्री ग्वादालूप डायसालागीं ह्या संदर्भार संदर्शन घेतली. नूतन साखर‌दांडे, वल्ली क्वाड्रस, इकबाल सयीदी, राजय पवार कविगोष्टींत भाग घेतले. ह्ये गोष्टीचें अध्यक्षपण एच्चेम पेर्नाळ घेतलो.
आयतारा सकाळीं नोव वोरांचेर भुरग्यांची तशें युवजणांची अखिल भारत कोंकणी कविता सर्त चलतली. कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळ आनी गोंयां थावन २७ भुरगीं तशें १५ युवजणां हांतूं भाग घेतलीं. सप्टेंबर तशें ऑक्टोबर म्हयन्यांनी धा जाग्यांनी चलल्ल्या प्राथमीक पांवड्यांनी फैनलिस्टांची विंचवणी जाल्ली.
फामाद शिकपातज्ञ डॉ. नारायण देसायी समारोप कार्याक मुकेल सैरो म्हणून आसतले तशेंच कविता बरोंवचे आनी सादर सर्तेंत जिकलल्यांक इनामां वांटतले.
चडुणें शेंभरां लागीं प्रतिनिधी गोंयां भायर थावन ह्या फेस्ताक येंवचे आसून तांकां सर्वांक आयोजकांनी रावपाची आनी जेवणाची व्यवस्था केल्या. ह्या फेस्ताक गोंयच्या सर्वय कवींक तशें बरोवप्यांक उगतो येवकार आसा म्हणून कविता ट्रस्टान कळयलां.Title : ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಜನೆರ್ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.