Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್: 18 ಭುರ್ಗಿಂ, 12 ತರ‍್ನಾಟಿಂ ಫೈನಲಾಕ್. ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮುಕುಂದ್ ಪಯ್ಲೊ.

ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್:
18 ಭುರ್ಗಿಂ, 12 ತರ‍್ನಾಟಿಂ ಫೈನಲಾಕ್. ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮುಕುಂದ್ ಪಯ್ಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:

ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 57 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೆ ವೀಡಿಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡಲ್ಲೆ. ಹೆ ವೀಡಿಯೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಶೆಂಚ್ ವೊರವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಾಪಾಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ 18 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಚಿ ವೊರವ್ಣಿ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ತಶೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಂಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹ್ಯೆಪರಿಂ ಆಸಾತ್:


ಅನ್ಶೂಲ್ ಡಾಯಸ್, ಕುಂಕೊಳಿಂ, ಗೊಂಯ್
ಗ್ಲೆಯೋನಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಅಶೋಕ್‍ನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಸ್ನೇಹಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಓಮನ್
ರೀಯಾ ಲೋಬೊ, ಅಶೋಕ್‍ನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಆದಿ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್, ಕಾಣ್‍ಕೊಣ್, ಗೊಂಯ್
ಪೆಯೊನಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಫಾತೊರ್ಡಾ, ಗೊಂಯ್
ಎಲ್ಡನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಸನಾ ಸಾತೆಲ್ಕಾರ್, ಆರಾಂಬೊಲ್, ಗೊಂಯ್
ಪ್ರೀಮಲ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಜ್ಜೋಡಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್
ನಿನಿಶಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ರೆಝಿ ಪರಬ್, ಸಾಂಖ್ಳಿಂ, ಗೊಂಯ್
ಲಿನಿಟಾ ಡೆಸಾ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ರೀಶಾ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬೈಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ತಿಯಾರಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಜೆಪ್ಪು, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಸಂದೇಶ್ ಗಾಡೆಕಾರ್, ಆರಾಂಬೊಲ್, ಗೊಂಯ್
ನಿಶಾಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ತ್ರಾಸಿ, ಉಡುಪಿ
ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ , ಕಾವೂರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್

ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ಜಣಾಂಕ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಒನ್‍ಲೈನಿಚೆರ್ ಫೈನಲಾಚಿ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಟೆಲಿಫೊನಾಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ‍್ತಲೆಂ. ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ದೇಡ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಆತಾಂಚ್ ತೊಂಡ್‍ಪಾಠ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಅಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವಿನವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್:

ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 23 ಜಣಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕವಿತಾಂಚೆ ವೀಡಿಯೊ ಧಾಡಲ್ಲೆ. ಹೆ ವೀಡಿಯೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವೀಡಿಯೊಂಚೆಂ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ತಶೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಂಣಿ ವೊರವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಫೈನಲಾಕ್ 12 ಜಣಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ:

ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್, ಗೊಂಯ್
ಶ್ವೇತಾ ಎಮ್. ಪೈ, ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್
ಪ್ರಣಾಲಿ ಗೋವೆಕಾರ್, ಫಾತೊರ್ಡಾ, ಗೊಂಯ್
ಐಶ್ವರ್ಯ ಭರತ್, ಬಿಚೊಲಿಂ, ಗೊಂಯ್
ಒಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ಕಿನ್ನಿಕಂಬ್ಳ, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಎಶೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಅನಿಕೇತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಾರ್ಸೆಲಾ, ಗೊಂಯ್
ರುಸಿ ಪರಬ್, ಸಾಂಖ್ಳಿಂ, ಗೊಂಯ್
ಉತ್ಕರ್ಷ ಲೋಟ್ಲಿಕಾರ್, ವಾಸ್ಕೊ, ಗೊಂಯ್
ಲೊಯ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಶಿರ್ವಾ, ಉಡುಪಿ
ಅಭಿಗೇಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಮೆಲಿಶಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಟೆಲಿಫೊನಾಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ‍್ತಲೆಂ. ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ದೇಡ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಆತಾಂಚ್ ತೊಂಡ್‍ಪಾಠ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಅಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವಿನವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್:

ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಫಕತ್ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೆಕಾರ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಹೆ ವೀಡಿಯೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮೆಳಲ್ಲೊ ಪ್ರತಿಸಾದ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೈನಲ್ ಆಮಿ ಚಲಯ್ನಾಂವ್. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್.

ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹ್ಯೆಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್, ರು. 5000
ಮುಕುಂದ್ ಮಾಲ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಬಿಚೊಲಿಂ, ಗೊಂಯ್

ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್, ರು. 3000
ಪ್ರೀತನ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾವೂರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

ತಿಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್, ರು. 2000
ಮಹಾದೇವ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಸತ್ತಾರಿ, ಗೊಂಯ್

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ, ರು. 1000 (ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್)
ಡೊ. ಜೊಲ್ಲಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಶೀತಲ್ ಫಳ್‍ದೇಸಾಯಿ, ಪೊಂಡಾ, ಗೊಂಯ್

ಹಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಫೆಬ್ರೆರ್ 21, 2021 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಆಮಂತ್ರಿತಾಂ ಹುಜಿರ್ ತಶೆಂ ಒನ್‍ಲೈನಿಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸುವಾಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮಿ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್. ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಪಾವೀತ್ ಜಾತಲಿಂ.

कविता सादरीकरण सर्त: 18 भुरगीं, 12 तरणाटीं फैनलाक. व्हडांचे सर्तेंत मुकुंद पयलो.

कविता ट्रस्टान मांडून हाडल्ल्या नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चाफ्रा देकोस्ता स्मारक ऑन‍लैन कविता सादरीकरण सर्तेचें फळितांश जाहीर जालां.

पंद्रा वर्सां सकयल्या भुरग्यांचो विभाग:

ह्या विभागांत ५७ भुरग्यांनी कविता सादरीकरणाचे वीडियो आमकां धाडल्ले. हे वीडियो कविता ट्रस्टान आपल्या यूट्यूब चॅनेलाचेर प्रसार केल्ले आनी कोणायकी पळेवंक मेळतात. कविता ट्रस्टाच्या नेमां भितर आयिल्ले तशेंच वोरवणेच्या मापांत अत्यधीक अंक जोडल्ल्या १८ भुरग्यांक फैनला खातीर विंचून काडलां. ह्या प्राथमीक हंताची वोरवणी किशू बार्कूर, विल्मा बंटवाळ, वेंकटेश नायक, विन्सी पिंटो आंजेलोर तशें स्टेनी बेळा हांणी केल्ली.

फैनलाक विंचून आयिल्ल्या आट्रा भुरग्यांचीं नांवां ह्येपरीं आसात:

अनशूल डायस, कुंकोळीं, गोंय
ग्लेयोना मेंडोन्सा, अशोक‍नगर, मंगळूर
स्नेहल डिसिल्वा, ओमन
रीया लोबो, अशोक‍नगर, मंगळूर
आदी वेर्णेकार, काण‍कोण, गोंय
पिओनी मास्कारेन्हस, फातोर्डा, गोंय
एल्डन डिसोजा, जप्पिनामोगरू, मंगळूर
सना सातेल्कार, आरांबोल, गोंय
प्रीमल पिंटो, बज्जोडी, मंगळूर
निनिशा मोंतेरो, बोंदेल, मंगळूर
रेझी परब, सांखळीं, गोंय
लिनिटा डेसा, बोंदेल, मंगळूर
रीशा लोबो, देरेबैल, मंगळूर
तियारा रेबेल्लो, जेप्पू, मंगळूर
संदेश गाडेकार, आरांबोल, गोंय
निशाल मोंतेरो, त्रासी, उडुपी
चेल्सिया कास्तेलिनो, कावूर, मंगळूर
प्रियाल क्रास्ता, बेळा, कासर‌गोड

प्राथमीक पांवड्यार विंचून आयिल्ल्या ह्या आट्रा जाणांक फेब्रेर दुसऱ्या हफत्यांत ऑनलैनिचेर फैनलाची सर्त चलतली. कविता ट्रस्ट ह्या सर्वांक जानेर म्हयन्याच्या निमाण्या हफत्यांत टेलिफोनाचेर संपर्क करतलें. फैनला खातीर देड थावन तीन मिनुटांक जांवची कोंकणी कविता आतांच तोंड‍पाठ करून घेंवची अशें कविता ट्रस्टान विनवणी केल्या.

पंद्रा थावन तीस वर्सां भितरल्या युवजणांची कविता सादरीकरण सर्त:

प्राथमीक पांवड्याच्या ह्या विभागांत २३ जणांनी आमकां कवितांचे वीडियो धाडल्ले. हे वीडियो कविता ट्रस्टाच्या यूट्यूब चॅनेलाचेर पळेवंक मेळतात. ह्या वीडियोचें एंटनी बार्कूर, विल्मा बंटवाळ, वेंकटेश नायक, विन्सी पिंटो आंजेलोर तशें स्टेनी बेळा हांणी वोरवणी केल्ली.

फेब्रेर दुसऱ्या हफत्यांत चलच्या ऑन‍लैन फैनलाक १२ जणांची विंचवणी केल्या.

शर्वानी नायक, मडगांव, गोंय
श्वेता एम. पै, मंजेश्वर, कासर‌गोड
प्रणाली गोवेकार, फातोर्डा, गोंय
ऐश्वर्या भरत, बिचोलीं, गोंय
ओलिटा पिंटो, किन्निकंबळा, मंगळूर
एशेल सिकवेरा, बोंदेल, मंगळूर
अनिकेत नायक, मार्सेला, गोंय
रुसी परब, सांखळीं, गोंय
उत्कर्षा लोटलीकार, वास्को, गोंय
लॉय्ड नोरोन्हा, शिर्वा, उडुपी
अभिगेल सिकवेरा, बोंदेल, मंगळूर
मेलिशा क्रास्ता, बेळा, कासरगोड

कविता ट्रस्ट ह्या सर्वांक जानेर म्हयन्याच्या निमाण्या हफत्यांत टेलिफोनाचेर संपर्क करतलें. फैनला खातीर देड थावन तीन मिनुटांक जांवची कोंकणी कविता आतांच तोंड‍पाठ करून घेंवची अशें कविता ट्रस्तान विनवणी केल्या.

तीस वर्सां वयल्यांची कविता सादरीकरण सर्त:

ह्ये सर्तेंत फकत पंद्रा जणांनी वांटेकार घेतल्लो. हे वीडियो कविता ट्रस्टाच्या यूट्यूब चॅनेलाचेर तुमकां मेळतात. मेळल्लो प्रतिसाद बोव ल्हान जाल्ल्यान, ह्या विभागांत परत्यान एक फावटीं फैनल आमी चलयनांव. त्यादेकून ह्या पंद्रा जाणां पयकी इनामां जिकल्ल्यांचीं नांवां जाहीर करतांव.

ह्ये सर्तेक एंटनी बार्कूर, विल्मा बंटवाळ, विन्सी पिंटो आंजेलोर, वेंकटेश नायक आनी स्टेनी बेळा वोरयणार जावन आसल्ले.

इनामां जिकल्ल्यांचीं नांवां ह्येपरीं आसात:

पयलें बहुमान, रू. ५०००
मुकुंद माल्गांवकार, बिचोलीं, गोंय

दुसरें बहुमान, रू. ३०००
प्रीतन पिरेरा, कावूर, मंगळूर

तिसरें बहुमान, रू. २०००
महादेव गांवकार, सत्तारी, गोंय

प्रोत्साह दिंवचीं इनामां, रू. १००० (एकेकल्याक)
डॉ. जोल्ली डिमेल्लो, कास्सिया, मंगळूर
शीतल फळ‍देसायी, पोंडा, गोंय

हीं इनामां फेब्रेर २१, २०२१ तारकेर मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत थोड्याच आमंत्रितां हुजीर तशें ऑन‍लैनिचेर चलच्या कविता फेस्त सुवाळ्या संदर्भार आमी दितल्यांव. येवंक जायनातल्ल्यांक त्या उपरांत हीं इनामां पावीत जातलीं.

 Title : ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್: 18 ಭುರ್ಗಿಂ, 12 ತರ‍್ನಾಟಿಂ ಫೈನಲಾಕ್. ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮುಕುಂದ್ ಪಯ್ಲೊ.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.