Kavita Khobro

ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲಿನ್ ವೀಸ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2021 ಮಾರ್ಚ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, 2020 ವರ್ಸಾಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ಯುಗಪರಿವರ್ತನಾಚೊ ಯಾತ್ರಿ’ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ನೇಪಾಲಿ, ಒಡಿಯಾ, ಮಲಯಾಳಮ್ ಆನಿ ರಾಜಸ್ತಾನಿ ಭಾಶೆಂಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ‍್ತಲೆ.

R. S. Bhasker

ಜುಲಾಯ್ 4, 1947 ವರ್ಸಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಭಾಶಾಂತರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆ ’ಅಕ್ಷರಾಂ’ (1992), ’ನಕ್ಷತ್ರಾಂ’ (1995), ’ಅಕ್ಷತಾಂ’ (1997), ’ಯುಗಪರಿವರ್ತನಾಚೊ ಯಾತ್ರಿ’ (2014) ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್, ತಶೆಂಚ್ ’ಚಿನು ಮಿನು ಚಾನೊ’ (2006) (ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತಾ) ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತೀನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ತೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಯೆದೊಳಚ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಕ್ ಅಣ್ಕಾರ್ ಜಾಲಾಂ.


Krishna Vadhyar

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಾಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತ್ರಿಶೂರ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ವಾಧ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ’ಬಾಲು’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನವಲ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಪದಾ ಶೆಣ್ವಿ ಕುಂಕಳಿಯೆಕಾರ್ ಹಿಚ್ಯಾ ’ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಆಶಿಯೆಂತ್’ ಪಯ್ಣಾಕಥೆಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಹೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.


Sampada Kunkoliekar

ಕೃಷ್ಣ ವಾಧ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಮಲಯಾಳಮಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಿಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಥರಾವಳ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂಪದಾನ್ ಯೆದೊಳಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪಾಂಚ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ತೀನ್ ಆನಿ ಮರಾಠಿಂತ್ ತೀನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಕಾ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯುವ ಸೃಜನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಲಾಭ್ಲಾ.

आर. एस. भास्कराच्या कविता संग्रहाक साहित्य अकाडेमी पुरस्कार

साहित्य अकाडेमी, डेल्लीन वीस भारतीय भासांच्या साहित्याक ह्याच २०२१ मार्च १२ तारकेर, २०२० वर्साचे पुरस्कार जाहीर केल्ले आसून, कोच्ची, केरळाच्या आर. एस. भास्कर हाच्या ’युगपरिवर्तनाचो यात्री’ काव्यसंग्रहाक कोंकणी भाशेचो पुरस्कार फावो जाला. नेपाली, ओडिया, मलयाळम आनी राजस्तानी भाशेंचो पुरस्कार उपरांत जाहीर करतले.

जुलाय ४, १९४७ वर्सा जल्मल्ल्या आर. एस. भास्कराक साहित्य अकाडेमिचो भाशांतर पुरस्कार २००३ इस्वेंत फावो जाला. ताचे ’अक्षरां’ (१९९२), ’नक्षत्रां’ (१९९५), ’अक्षतां’ (१९९७), ’युगपरिवर्तनाचो यात्री’ (२०१४) कविता संग्रह, तशेंच ’चिनू मिनू चानो’ (२००६) (भुरग्यांक कविता) पर्गट जाल्यात. त्या भायर तीन भक्तीक काव्याचीं पुस्तकां, तीन शैक्षणीक पुस्तकां, एक व्यक्ती परिचय दिंवचें पुस्तक आनी च्यार अनुवादीत पुस्तकां पर्गट जाल्यांत. ताचें पुरस्कार जोडल्लें पुस्तक येदोळच हिंदी भाशेक अणकार जालां.

साहित्य अकाडेमीन ह्याच संदर्भार बाल साहित्य पुरस्कार आनी युव साहित्य पुरस्कार पर्गट केल्यात. त्रिशूर केरळांत वस्ती करच्या वी. कृष्ण वाध्यार हाणे बरयिल्ल्या ’बालू’ नांवाच्या भुरग्यांच्या नवल पुस्तकाक तशेंच संपदा शेणवी कुंकळियेकार हिच्या ’च्यार पावलां आशियेंत’ पयणाकथेच्या पुस्तकाक हे पुरस्कार फावो जाल्यात.

कृष्ण वाध्यार चडीत करून मलयाळमांत बरयता जाल्यारी ताचीं कोंकणींत थरावळ पुस्तकां पर्गट जाल्यांत. संपदान येदोळच कोंकणींत पांच, इंगलिशांत तीन आनी मराठींत तीन पुस्तकां पर्गट केल्यांत. तिका गोंयचो कला आनी संस्कृती युव सृजन पुरस्कार आदल्या वर्सा लाभला.Title : ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.