Kavita Khobro

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कविता सादरीकरण सर्त - 2022

कविता ट्रस्ट

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स

चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कविता सादरीकरण सर्त - 2022


ही सर्त तीन विभागांनी चलतली


पयलो विभाग:

पंद्रा वरसां सकयल्या भुरग्यांक.
हेरांची मात्र कोंकणी कविता वाचुंयेता.
हेर भाशेथावन कोंकणीक अनुवाद केल्ली कविताय जाता.

दुसरो विभाग:

पंद्रा वरसां वयल्यांक, पूण तीस वरसां भितरल्यांक.
हेरांची वा तुमची कोंकणी कविता वाचुंयेता.
हेर भाशेथावन कोंकणीक अनुवाद केल्ली कविताय जाता.

तिसरो विभाग:

तीस वरसां वयल्यांक.
हेरांची वा तुमची कोंकणी कविता वाचुंयेता.
हेर भाशेथावन कोंकणीक अनुवाद केल्ली कविताय जाता.

सक्कड विभागांक संबंधीत नेमां:

• 2021 दशेंबर 31 तारकेर तुमची प्राय कितली ती समजून, जोकत्या विभागांत तुमी पात्र घेंवचो.
• प्राये बाबतीं रुजवात गरजेची. आधार कार्ड वा पास‌पोर्ट प्रती धाडूंक जाय.
• भाग घेतलीं कोंकणी भाषीकच आसजाय म्हणून ना.
• भाग घेतल्यांनी www.kavitaa.com जाळीजाग्यार पर्गट जाल्ल्यो कविता धाराळ मापान वापरुंक जातात. कविता ट्रस्टान पर्गट केल्लीं कोंकणी कविता पुस्तकां जाय जाल्ल्यांनी आमकां संपर्क कर‍चो. (पुस्तकां जाय जाल्ल्यांक २५% डिसकौंटाचेर मेळतात. मोल तशें हेर विवरा खातीर सकयल दिल्ल्या ईमेयलाचेर आमकां संपर्क करा).
• वाच्ची कविता ती वाचतास्ताना उण्यार देड मिनुटां आनी चड म्हळ्यार तीन मिनुटांची आसुंयेता. कविता वाच्च्या पयलें कवितेचें नांव आनी कविचें नांव सांगून कविता सादर करची. हेर कसलोय विवर दीवंक नजो.
• कविता सादरीकरणा वेळार, कवितेंतलो विषय लोकाक सलीसायेन कळोंवच्यांत वाचकाक आसची प्रतिभा लेकाक धरतल्यांव सोडल्यार, कवितेक कसलेय अंक मेळचेनांत. तरीपूण विंचलली कविता इनाम जोडच्याक पूरक जाता म्हणून समजोंचें. ताळो, सुडाळाय हेंय गरजेचें.
• विंचलली कविता मोबायलाचेर वा हेर माध्यमाद्वारीं वीडियो रेकॉर्ड करून, वॉट्सप्पाचेर आमकां धाडूंक जाय. ईमेयल द्वारीं धाडूंक जाता.
• वीडियो रेकॉर्ड करताना, नितळ वणदी मुखार रांवचें. तकलेथावन पेंकटा परयांत तुमचें आंग दिसल्यार पुरो. हातांत पेपर धरुंक नजो. मोबायलाचेर रेकॉर्ड करतात जाल्यार मोबायल आडवें (horizontal mode) धरून रेकॉर्ड करुंक जाय.
• एडिटींग केल्ले वीडियो आमी स्वीकार करीनांव.
• आमी स्वीकार केल्ले वीडियो कविता ट्रस्टाच्या यूट्यूब चॅनेलाचेर पर्गट जातले.
• वीडियो धाडताना, नांव, पत्तो, फोन नंबर, तशें फोटो धाडूंक विसरुंचें न्हय. वीडियो पावूंक निमाणी तारीक ऑक्टोबर 15, 2021.

आमचें ईमेयल: kavitatrust@gmail.com
आमचें वॉट्सप नंबर: 0091-9980136297.
आमचो जाळीजागो: www.kavitaa.com

• हरयेका विभागांत धा जाणांची विंचवणी जातली. विंचून आयिल्ल्यांचीं नांवां ओक्टोबर 31, 2021 तारकेर कविता.कॉम -चेर पर्गट जातलीं.
• विंचून आयिल्ल्या सरवांक 2022 जानेरांत कविता फेस्त संदर्भार वा झूमाचेर लैव फैनल्स आसतलें. ह्याविशीं चडीत विवर जिकलल्यांक आमी दशेंबर 2021 म्हयन्यांत दितल्यांव.
• फैनलांत हरयेका विभागांत जिकलल्यांक ह्यापरीं इनामां आसतलीं:

पयलें इनाम: रू. 5000
दुसरें इनाम: रू. 3000
तिसरें इनाम: रू. 2000
समाधानाचीं दोन इनामां: रू. 1000

हरयेका विभागांतल्या वीडियोंक चडीत वीव्ज आसच्या पांच जाणांक रु. 1000चीं बहुमानां आसतलीं.


Comment on this article


Title : नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कविता सादरीकरण सर्त - 2022

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.