Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಮನಾಂ ಫುಲಯ್ತಾ

ಒನ್‍ಲೈನ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಮನಾಂ ಫುಲಯ್ತಾ

ನವೆಂಬರ್ 26, 2021 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಥಾವ್ನ್ ಕವಿಂನಿ ಭಾಗೆ ಘೆತಲ್ಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರಾಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಉಲಯ್ತಾಚ್ ಆಪ್ಲಿ ’ರಗ್ತಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹಾಣೆ ’ಆಜಾದಿ' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಚ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ’ದೀಜೆ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಕ್’ ಆನಿ ’ಕೊಮೊಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಹಾಂವ್’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ’ಖಡ್ಪಾಚೆ ಆಕ್ಲಾಸ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರಾನ್ ’ಕವಿ ಆನಿ ಮಾಸ್ಕ್’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ್ ’ಬುಧ್ವಾರಾ ಯೆತ್ತಲಿ’ ಆನಿ ’ಬೀಗ್ ಪಡ್ಲಾಂ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ರಾಜಶ್ರೀ ಸೈಲಾನ್ ’ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಅಂತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ’ ಆನಿ ’ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಅಂತಾಚೆಂ ಸವ್ಣೆಂ’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕಾನ್ ’ನೋಟ್’ ಆನಿ ’ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾಂತ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ’ಟಿಪ್ಪುಚಿ ತಲ್ವಾರ್’ ಆನಿ ’ಲೆಖಾಂ ದವರ‍್ಚಿ ಚಲಿ’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ ಹಿಣೆಂ ’ಆಶೆಚೆಂ ಬೋಟ್’ ಆನಿ ’ಫಾಲೆಂ ಕೊಣೆ ಪಳಯ್ಲಾಂ?’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಲೈವ್ ಸೊಜ್ ಬೊಳಿಯೆ ಹಾಣೆ ’ಚಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ’ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಆಸುಂಕ್‍ಜಾಯ್?’, ’ಸವೀಸ್ ಇಕ್ರಾ’ ಆನಿ ’ಕವಿತಾ ಕೊಣೇಂಯ್ ಬರೊಂವ್ಯೆತಾ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.

ಸಗ್ಳಿ ಕವಿತಾಗೋಷ್ಟಿ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ’ರೈತ್’ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ऑन‍लैन कवीगोश्टी मनां फुलयता.

नोवेंबर 26, 2021 तारकेर कविता ट्रस्ट हांणी आंकरी जाळीजाग्याच्या जोड आश्रयाखाल ऑन‍लैन कवीगोश्टी मांडून हाडली. ह्ये कवीगोश्टींत भारताच्या वेवेगळ्या राज्यांथावन तशेंच भारता भायल्या राष्ट्रांथावन कवींनी भागे घेतल्लो.

कविता ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशू बारकूरान येवकाराचें उलोवप उलयतच आपली ’रगताचो खेळ’ कविता वाचली. किरण निरकाण हाणे ’आजादी' कविता वाचतच, विल्सन कटीलान ’दीजे एक आवकास म्हज्या वोडताक’ आनी ’कोमोडाचो कुडको हांव’ कविता सादर केल्यो. आंडऱ्यू एल. डिकुन्हान ’खडपाचे आकलास’ कविता वाचली तर, रोबर्ट उद्यावरान ’कवी आनी मास्क’ कविता सादर केली.

स्मिता शेणैन ’बुधवारा येत्तली’ आनी ’बीग पडलां’ कविता वाचल्यो. राजश्री सैलान ’शतमानाच्या अंताच्यो कविता’ आनी ’शतमानाच्या अंताचें सवणें’ कविता सादर केल्यो. अमेय नायकान ’नोट’ आनी ’काळ्या पयशांच्या आरोपांत’ कविता वाचल्यो तर, मेल्विन रोड्रीगसान ’टिप्पुची तलवार’ आनी ’लेखां दवरची चली’ कविता सादर केल्यो.

रूपाली मावजो कीर्तनी हिणें ’आशेचें बोट’ आनी ’फालें कोणे पळयलां?’ कविता सादर केल्या उपरांत क्लैव सोज बोळये हाणे ’चायेची काणी’ कविता वाचली. एच्चेम पेर्नाळान ’कविता कशी आसुंक‍जाय?’, ’सवीस इकरा’ आनी ’कविता कोणेंय बरोंव्येता’ कविता वाचल्यो.

सगळी कवितागोश्टी आंकरी जाळीजाग्याचो संपादक सन्नू मोनिसान चलोवन वेली. ताणे आपली ’रैत’ कविता ह्या संदर्भार सादर केली. सुरवेर मेल्विन रोड्रीगसान कविता ट्रस्टाची वोळक करून दिल्ली.

 Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಮನಾಂ ಫುಲಯ್ತಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.