Kavita Khobro

ನಾಡೋಜ ಡೊ. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್‍

ನಾಡೋಜ ಡೊ. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್‍ಲೆ

ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿ, ನಾಡೋಜ ಡೊ. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ 2022 ಫೆಬ್ರೆರಾಚೆ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 93 ಪ್ರಾಯೆರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೆ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಧಾರವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಸ್ವಾಸಾ ಸಂಬಂಧಿ ಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೋವಿಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ಧಾರವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹೊಂಬಲಾಂತ್ 1928 ಜ್ಯೂನ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಡೊ. ಕಣವಿಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಂಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎ. ತಶೆಂ ಎಮ್. ಎ. ಸನದ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಕರ್ನಾಟಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ತೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಪ್ರಸಾರಂಗ-ಚೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ. ಡೊ. ಕಣವಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಳ್ಕತಾತ್.

1949 ವರ್ಸಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ’ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿ’ ತಾಂಚೊ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾವಜೀವ್, ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ, ನೆಲಮುಗಿಲು, ಜೀವಧ್ವನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ತಾಂಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಅನಕೃ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಸನಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಡೋಜ ನಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ಡೊಕ್ಟರೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - ಹಾಂಣಿ ತಾಂಚೊ ’ಜೀವ ಧ್ವನಿ’ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ’ಜಿವಾತಾಳೊ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾ. 2021 ವರ್ಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಥಂಯ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೂಕ್ ಉಚಾರ್‌ತಾ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ವೊಂಪ್ತಾ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾನ್ ಕಣವಿಚೊ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್

नाडोजा डॉ. चेन्नवीर कणवी ह्या संवसाराक अंतर‍ले

म्हाल्गडो कन्नड कवी, नाडोजा डॉ. चेन्नवीर कणवी २०२२ फेब्रेराचे १५ तारकेर आपल्या ९३ प्रायेर देवाधीन जाले.

फाटल्या एका म्हयन्याथावन धारवाडच्या एस. डी. एम. आस्पत्रेंत उसवासा संबंधी पिडेक लागून तशेंच कोवीड जाल्ल्यान ते चिकित्सा घेवन आसल्ले.

धारवाडच्या होंबलांत १९२८ ज्यून २८ तारकेर डॉ. कणवीचो जल्म जाल्लो. तांणी कर्नाटक विश्वविद्यालया थावन बी.ए. तशें एम. ए. सनद्यो आपणायिल्ल्यो. कर्नाटका विश्वविद्यालयाच्या प्रकाशन विभागाचो तो काऱ्यदर्शी आनी प्रसारंग-चो डैरेकटर जावनासल्लो. डॉ. कणवीक सिंतिमेंताळ कवी म्हणुनच जायते वळकतात.

१९४९ वर्सा पर्गट जाल्लो ’काव्यशक्ती’ तांचो पयलेंचो काव्यसंग्रह. त्या उपरांत भावजीव, आकाशबुट्टी, मण्णीना मेरवणिगे, नेलमुगिलू, जीवध्वनी आनी हेर काव्यसंग्रह तांचे पर्गट जाल्यात. तांकां साहित्य अकाडेमी पुरस्कार, अनकृ फौंडेशन पुरस्कार, राज्योत्सव पुरस्कार लाभल्यात. हासनांत चलल्ल्या अखील भारत कन्नड साहित्य सम्मेळनाचे ते अध्यक्ष आसल्ले. हंपी विश्वविद्यालयान तांकां नाडोजा नांव दीवन मान केल्लो. कर्नाटक विश्वविद्यालयान तांका डॉकटरेट दीवन मान केला.

कोंकणी कवी मेल्विन रोड्रीगस - हांणी तांचो ’जीव ध्वनी’ काव्यसंग्रह ’जिवाताळो’ नांवाखाल कोंकणीक अनुवाद केला. २०२१ वर्सा साहित्य अकाडेमीन हो पुस्तक पर्गट केला.

तांच्या मर्णाथंय कविता ट्रस्ट दूक उचार‌ता आनी आत्म्याक अर्गां वोंपता.

मेल्विन रोड्रीगसाच्या अनुवादान कणवीचो कन्नड काव्यसंग्रह कोंकणीकTitle : ನಾಡೋಜ ಡೊ. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್‍

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.