Kavita Kular - Saratchandra Shenoi

Name  :   Saratchandra
Pen Name  : Saratchandra Shenoi
DOB  :
Education  :
Profession  :
Awards  : Sahitya Akademi Award (1999); Dr. T.M.A. Pai Best Konkani Book Award (2010)

Poetry works :

अंतरनाद; आत्मायन; श्रीकृष्णकथासुधा; काव्योद्यान (संपादीत); गीतसरोवर (लळीत गीतांचो संग्रह); गोश्रीपुरेश भजनामृत (भजनां); मीरा, जीवन आनी कवन (मीरा बायची जीण आनी तिगेल्या ६० भक्तिपदांची पद्यपरिभाषा); श्रीकृष्णकर्णामृत (जोड लेखक - १०१ शोकांची पद्द्यपरिभाषा, शब्दार्थ आनी व्याख्या); श्री वेंकटेशसुप्रभात (भक्तिगीतां); अक्षरगीता (भगवद्गीतेच्या ५१ श्लोकांतुल्यान अक्षरमालेचो परिचय); इदं न मम (कविता संग्रह-2017)


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z