Kavita Lekhanam

ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

ಉಡುಪಿಂತ್ ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

(ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ 2017 ಮಾರ್ಚ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿ ಎಮ್. ಜಿ. ಎಮ್. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ತಿರುಮಲೇಶ್ ಹಾಂಕಾಂ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ, ಸನ್ಮಾನ್ ತಶೆಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಹಾಂಕಾಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ. ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೇಂದ್ರ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಿ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಮ್ಹಾನ್ ಲೇಖಕ್, ವಿಮರ್ಶಾಕಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚೋಡು ಆನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಂಣಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ - ಹಾಂಚ್ಯಾ ವೈಶಾಖಿ ಆನಿ ಗೊಲ್ಗೊಥಾ ಮ್ಹಾಕಾವ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯೊ ವೊಳಿ ಗಾಯಾನಾ ರುಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಎಕ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ, ಹರಿಯಪ್ಪ ಪೇಜಾವರ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಕೆ. ಆನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೇಂಯ್ ಕವಿಚ್ಯೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಏಕ್ ಕನ್ನಡ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾಯ್ ವಾಚ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆನಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ - ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್)

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಲೇಖಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಅಂಕಣ್‍ಕಾರ್, ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ 'ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ' ಪತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಂಕಣ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಲಾಫೋರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕಶೆಂ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತಾಂಣಿ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಎಕಾ ವೊಳ್ಯಾಭಿತರ್ (ಚವ್ಕಟಾಭಿತರ್) ಶಿಕಯ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಕವಿತೆಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ. ಆಜ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಏಕ್ ಸ್ಪೆಶಿಯಾಲೈಜ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ವಚುನ್, ಎಕ್ಯೆ ಕೊಯ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಒಪ್ರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕಾಲ್ಪೆಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ಉಪೆಗಾವಿಶಿಂ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕರ್‍ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಲಾಗ್ಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಘೆತಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುನ್ ತೆ ಆಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ತೆ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಯ್, ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಕವಿಮಿತ್ರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್ ಕೆದಳಾರೀ ತಾಂಚ್ಯೆ 'ಮುಖಾಮುಖಿ' ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರೋಮಾಂಚನಾವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ತವಳ್ ಕವಿ ತಿರುಮಲೇಶ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

 

ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನಾಚೆರ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಹಾಂಚೆಂ 'ಅರಬ್ಬಿ' ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚಿಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ನವಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್‌ಶೊಪಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಏಕಚ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಕ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ದ್ವಾರಿಂ, ಹ್ಯಾ ಕವಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ತಶೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕವಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಈಮೇಯ್ಲಾಂ ಧಾಡುನ್ ಆಸಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಪಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಕಿತೆಂ, ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ 'ಬೈ ವನ್, ಗೆಟ್ ಟು ಫ್ರೀ' ಒಫ್ಫರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಖುಶಿಚ್ಯಾಕಯ್ ಶೆಂಭರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಖುಶಿ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ತ್ ಆಸಾ. ತಿರುಮಲೇಶಾನಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:

ಅಪೇಕ್ಷಾವೀಣ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಮುಯಾಂಬರಿ ಆಸಾತ್
ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕಯ್ ಧಾ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ವಜನ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್

ತಾಚ್ಯೊ ಸರ್‍ವಯ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾತ್, ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೊನಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವೊಳಿ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ, ಸಭಾರ್ ನಾದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಧೊಸುನಚ್ ಆಸಾತ್. 'ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ' ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ವೋಳ್ ಆಯ್ಕಾ:

ಕಿತೆಂ ವಿಸ್ರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊಯ್
ಆತ್ಮ್ಯಾ ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಇತ್ಲಿ ಏಕ್
ಗಳಾಯ್ ಕರುನ್?

ಅಸಲ್ಯೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರ್‍ಚ್ಯೊ ಅದ್ಭುತ್ ವೊಳಿ ಹ್ಯಾ 'ಅರಬ್ಬಿ' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಶೆಂಭರಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೊ ವೊಳಿ 'ಲೋಕಾಲೋಕ' ಕವಿತೆಂತ್ ತಾಂಣಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ಅಲೋಕ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಲ್ತಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಚಿ ವೊಳಕ್, ಗುಡ್ಯಾದೊಂಗ್ರಾ ಪಲ್ತಡಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಆಲ್ತಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ಡುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಂಚಿ 'ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್' ಚಲಿ ಸಭಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಂಗುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ಚವ್ತೆ ಮಾಳಿಯೆಚ್ಯೆ ಬಾಲ್ಕನಿರ್ ಮಾಜ್ರಾಲಾಗಿಂ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಭಾಯ್ರ್ ಪಡುನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲೊಂಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಂವ್ಕ್ ತವಳ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲೇಶಾಚಿ 'ಮಾಜರ್ ಆನಿ ಮೊಂಟೊ' ಕವಿತಾ.

ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ - ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್, ತಾಂಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚುನ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟುನ್ ಆಸಾಂ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಗೊಡ್ಶಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ತಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಚೆ ಆದಿಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ:

ಓಹ್ಹ್!

ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಯಾಸಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ಮೆಟಾಂ?
ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ

ಅಚ್ಛೋದ ಸರೋವರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಉದಕ್?
ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ

ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ ವೆತಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್?
ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ

ಹ್ಯೂಯೆನ್-ತ್ಸಾಂಗ್ ಪಯ್ಲೊ ಫಾಹಿಯಾನ್ ಪಯ್ಲೊ?
ಓಹ್ಹ್!

ಇತಿಹಾಸ್ ಮರುನ್
ಇಂಗ್ಳೊ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವೀ
ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ
ಸೊಸುಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್
ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್
ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್
ಉತರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

उडुपींत कवी के. वी. तिरुमलेशाक सन्मान आनी अभिनंदन : मेल्विन रोड्रीगसाची काव्याळ भेट

(ह्याच वरसा २०१७ मार्च २३ तारकेर उडुपी एम. जी. एम. कॉलेजींत कन्नड कवी तिरुमलेश हांकां आख्ख्या दिसाचें, सन्मान तशें अभिनंदन कार्यें मांडून हाडल्लें. ह्याच वरसा डेल्लींत चलल्ल्या कार्यावेळार कोंकणी कादंबरीकार एडवीन जे. एफ. डिसोजा, इंगलीश कादंबरीकार जेरी पिंटो हांचे सांगाता साहित्य अकाडेमीची प्रशस्ती स्वीकार केल्ल्या के. वी. तिरुमलेश हांकां श्रीमती टी. विमला वी. पै प्रायोजीत राष्ट्र कवी गोविंद पै हांच्या नांवार गोविंद पै संशोधन केंद्र मणिपाल विश्वविद्यालय हांणी दिंवची प्रशस्ती ह्या संदर्भार फावो केली. कन्नड साहित्य संसाराचे म्हान लेखक, विमर्शाकार थंयसर हाजर आसल्ले. रामप्रसाद कांचोडू आनी श्रीदेवी कल्लड्का हांणी गोविंद पै - हांच्या वेशाखी तशें गोल्गोथा म्हाकाव्यांतल्यो कांय विंचलल्यो वोळी गायाना रुपार सादर केल्यो. ह्या संदर्भार मांडून हाडल्ले एक्ये कविगोष्टींत संध्यादेवी, लक्ष्मीश चोक्काडी, हरियप्पा पेजावरा, महालिंग भट के आनी ज्योती महादेव हांचे सांगाता हांवेंय कविच्यो कन्नड कविता वाचल्यो. एक कन्नड थावन कोंकणीक अनुवाद केल्ली कविताय वाचली. त्या संदर्भार हांवें उलयल्ल्यो थोड्यो गजाली आनी अनुवादीत कविता हांगासर दिल्या - मेल्विन रोड्रीगस)

थोड्या वरसां फाटीं कन्नडाचो उंचलो लेखक, विमर्शक, अंकणकार - कवी के. वी. तिरुमलेश 'विजय कर्णाटक' पत्रांत एक अंकण बरयतालो. एका हफत्याच्या अंकणांत संसारांतलें आधुनीक काव्यें लाफोर्गा थावन धरून कन्नडाच्या गोपालकृष्णा अडिगा परयांत कशें व्हाळून आयलें म्हळ्ळेविशीं तांणी विवर दिल्लो. एक कविता शाळेच्या कुडांत एका वोळ्या भितर (चवकडा भितर) शिकयली जाल्यार ते कवितेची गत कितें जातली म्हळ्ळेविशीं ते उलयल्ले. आज कविता म्हळ्ळी ती एक स्पॅशियालैज्ड फील्ड कित्याक जाल्या म्हळ्ळेविशीं सांगूंक वचून, एक्ये कोयते थावन धरून ओप्रेशन् थियेटरांतल्या स्काल्पेल्लाच्या उपेगाविशीं भोव सोभित दाकलो दिल्लो उडास म्हाक आजून आसा. हें लेखन कोंकणीक अनुवाद करचे पयलें हांवें ताचेलागची कबलात घेतल्ली. उपरांत कविता ट्रस्टा बाबतीं मंगळूरांत मांडून हाडल्ल्या एका कार्याक ताका हांवें मुकेल सोयरो जावन येंवच्याक आपोवणें दिल्लें. पुण आपणाच्यान येंवक जांवचें ना म्हणून सांगून ते आयलेनांत. उपरांत दोन तीन संदर्भांनी मंगळूराक ते येंवचे आसात म्हणून कळीत आसल्यारय, तांकां भेटचें मन आसल्यारय आमची भेट जालीच ना. म्हजो कविमित्र एच्चेम पेरनाळ केदळारी तांच्ये 'मुखामुखी' कवितेविशीं आनी त्ये कवितेन दिंवच्या रोमांचनाविशीं उलोवन आसता. तवळ कवी तिरुमलेश म्हजे बगलेन उबो रावला म्हळ्ळेबरी म्हाका भास जाता.

थोड्या म्हय्न्यां फाटीं म्हजो ईष्ट जयंत कायकिणीन बेंगळूर थावन फोनाचेर उलोवन के. वी. तिरुमलेश हांचें 'अरब्बी' कविता पुस्तका हांवें वाचीजायीच म्हणून म्हाका सांगल्या उपरांत, नवकर्नाटक बुकशोपांत आसल्ली एकच प्रती हांवें विकती घेतली. त्या दिसा थावन त्या पुस्तकांतल्या कवितां द्वारीं, ह्या कवी सांगाता हांव एक विचित्र तशें विशिश्ट पयणार आसां म्हळ्ळें म्हाका भोगून आसा. थोड्या संदर्भांनी कवीक् हांव ईमेयलां धाडून आसां आनी ताचेथावन जापी म्हाका मेळून आसात. ह्या पयणाचो शेवोट कितें, ह्या पयणाचो अर्थ कितें म्हणून तुमी म्हजेलागीं विचारलें जाल्यार ताका म्हजेलागीं जाप ना. पुण एक उतर मात्र सत. ह्या पयणंत 'बै वन, गेट टू फ्री' ऑफ्फरांत मेळचे खुशिच्याकय शेंबर वांट्यांनी चडीत म्हाका खुशी खुशी खुषी जायत आसा. तिरुमलेशान सांगचेबरी ताच्यो कविता:

अपेक्षावीण संस्रांत मुयांबरी आसात
आपणाच्याकय धा वांट्यान वजन व्हावोवन

ताच्यो सर्वय कविता म्हाका समजतात, अर्थ जातात म्हणून हांव केन्नांय सांगचोना. पुण तांच्या कवितेंतल्यो कांय थोड्यो वोळी, कांय थोड्यो प्रतिमा, सभार नाद म्हाका दिसपडतें धोसुनच आसात. 'म्हज्या फोंडालागीं' कवितेंतली एक वोळ आयका:

कितें विसरून फाटीं सोधूंक आयलोय
आतम्या इतले वेगीं इतली एक
गळाय करून?

असल्यो तुमकां सदां अस्वस्थ करच्यो अद्भुत वोळी ह्या 'अरब्बी' पुस्तकांत शेंभरांनी आसात. ह्यो वोळी 'लोकालोक' कवितेंत तांणींच सांगचेबरी अलोक म्हळ्यार पलतडच्या संस्राची वोळक, गुड्या दोंगरा पलतडी आसच्या, आलतडी थावन आमकां दिसनासच्या संस्राचें गुपीत इल्लें इल्लें उगडून आसा म्हळ्ळेबरी भोगता. तांची 'मस्क मेलन' चली सभार म्हयन्यां थावन म्हाका वेंगून रावल्या. थोड्या हफत्यां आदीं एक ल्हान भुरगो चवते माळ्येवयल्या बाल्कनीर माज्रालागीं खेळून आसताना अकस्मात बांदपाभायर पडून मरण पावलो. ही खबर आयकून हांव इतलो अस्वस्थ जालोंकी म्हाका भुजोंवक तवळ आयल्ली तिरुमलेशाची 'माजर आनी मोंटो' कविता.

के. वी. तिरुमलेश हांकां सभार वर्सां थावन हांव जाणां - तांच्यो कविता वाचून, तांचीं लेखनां वाचून. पुण आज पयलेफावटीं तांकां भेटून आसां. ह्या एका गोडशा उडासाक ताच्यो दोन कन्नड कविता वाच्चे आदीं कोंकणीक अनुवाद केल्ली ताची एक कविता वाचतां:

ओह्ह !

विक्रमादित्याच्या शियासणाक कितलीं कांय मेटां?
म्हाका खबर ना.

अच्छोदा सरोवरांत कितलें कांय उदक?
म्हाका खबर ना.

सिल्क रूट वेता खंय थावन खंय?
म्हाका खबर ना.

ह्यूयेन-त्सांग पयलो, फाहीयान पयलो?
ओह्ह !

इतिहास मरून
इंगळो जाला आनी कांय हांवय
भायर सरच्या वगता
सोसूंक नजो जाल्ली सुस्ती विस्तारल्या संस्राक
आनी कितलें पयस आनी कितलें म्हणून
तोंडाक आयल्लें सवाल
उतरच जायना.


- मेल्विन रोड्रीगसTitle : ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.