Kavita Lekhanam

Wm zsg ......! - iQi è Aiix gAii


iQi è, Aii

(iQi è Aj fvP vU Pɯ ed ƪiZ e߸ vj vu UA AiP PAv tAiiA PAPt PvaA AvA v Utu. Avg Aii UAv DƣAii zAv Pv PļgP Ai igAP AiAA g! vuAZ AU Pg v zAvAii PAii D̸ sۣ v PAPt zA vA sdA UAA r. vjA PAPt AVvZ zZ ŮvZg gǣ j v Aii.

RgZ A. dĪA Pv D vAv zA CzswPv ZɫA v P Z D. PAPtZ PAP ZqA Cs PjvA DZA zĨsUu u P iQ sqgAv Da RAv Aiۯ D PAPt PvZ U q vɫA xr vj dv v D CRAq s. İ grUZ 'e U PAP' PvɫA vaA sUA AUg D Um PɯAv)

(e U PAP - İ grU)

CAzsg AUƣ fP, tAZ aZ P ıU P - İa Pv 'e U PAP' f e aAvA ix KP Qu PA Geq sAPۣ, iP UAQ gPAZ fuAv ju ZAzAZ sAPA Pv u Pv.

Aii AiiAP Wm zsjeAii u ! U D Pra D wa WqZ vAPA v. g Ai g PjeAii vg PrZ D wZ eAi mAii PjeAii qv. aAvA APu Wm zsjeAii q. 'Wm zsg', KP G, KP gu, KP mƤP DA ƯP ģfv xɣ, ʨs D etPAiģ gAP. zPģ Wm zsg....

øAiģ, gzP AU DAi P DA D, zƼ GUq gA ZA, eA GzAq i sAA D. zsgAP eAii Wm CA ghļ̯A gA, eA g w KP m iw, QvP Z AVAP D vPv fê A. zPģ Wm zsg gA ļg....

zĨs t eq mg, vt Rj D Wm PgA e zs vg, 'zĨsz' DAZg, gAZg D Cvv PZg D vt zAqAA zs D EAAiiAP S A, DS fê aA 'SuAP' DiA sPɰ Pj Aw. Wm zsgAP eAii vt! eA g PƯ WgAv, Dz AiUAv P i˯Aa. gAv gPj D vAPA vAP PAii sP xAA. zPģ Wm zsg vuZ....

P v fvP fAiA Ue vj QvA? C UP g PĪAZAZ AS De ZqZ D. Tv Zq D Zq duAP Uģ, ƯP fê evZ Dv. jg A. zsg Wm ɪm vĪ. ɪm, fvZA APu ev. fuP Cx lAii D sqA ZAP m GUq - eA g m Cg, PAmA RAmAa. u zsg m, Av RArv D ۯA. SA DA sŮ۰A, fuAv vȦ DiA s۰. zPģ Wm zsg ɪm vĪ....

Cv AsZA ģ fv AP Zq ü . eA QvA gA xAAii AzZA , ghi RAP Fm ev, vA e xAAii WqAP g P! vt ɪmP U ê gۣ, Wm zsgA v Z Ggۣ, gA RArv s vA. fv ĮsAiģ gA . zPģ Wm zsg fv vĪA....

D iea ģz A 'Du' fAiAAP D Gvg. Wm zsg v ɯZ. JPPZ AUvuA, AiiuA, Aqģ Zv fv eA, veA Aii ieZA! vP v, SAzP SAz ê dg Z̯A, fuAv Di DAzZ ghj ۯ. zPģ Wm zsg v e....

WmAiZA mƤP PA f Pva ghg fv Wm zsgAP WmAii A İ grU vP PAw s.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


More Kavita Lekhanam »