Kavita Lekhanam

PAQ PZ P AVA Cv ZPۣ!


-iQi è

GvA-vA UAv Pv iP vu vv, vAv g e qAZ AiiA v sgv. e Pva Ļi Pa Ļi? u ZZg A Pļg, PvZA P qۣ, A gPA, GzaA avA, PZ GzAqAiģ eA, ģZ QPAiģ DmA. A iP P AzjZ vAZ ƪuɣ gɪqv, wZ DAUA DS e fP aq̣, Av U Pgv. vɣA e GA v qrv Egz eU evv D vȥZ zsAPAii PɣA PɣA mv.

zAAZ j İ grU, JPP PP/PvP ggAv ñ Pg, sê øAiģ Gvg ZqA GvA u D PAQ iAiZ U ӰA wAiivA gZ. D A ɪۣ, A evA. AU, Qv e? İZZ GvA AUA vg "Zģ Uv xP PAZg zzsƸAiaA DA zAP Dįj sU".

Z zã WrAi AZ AVA vA dg Ra, GzZ ez vPAii gɪqۯ; Pӣ, Ǧ ve Gz eU ev. UAq Pva vAP GvAP D. GU Pӣ ɫA vg, İ AVAZ gv AUAAiv, "v DqA ƣA ev. zĸZA RAAiAAii Ppu vg Uģ ƣA ev".

JP QZA u, u Pg PgA m, v Swg DPPZ u Zq ģfëZA fvm zsA APq Azs Q ieAv v v DiA P qv. İ grU DiZ ĸAg Wĸƣ, mAv ghļv u AA AUg, PuAAii f Pv Pj Uge .

İ grUP A CiaA VvA Aii, Ug vZ PAQ iAiZ UP D ĥuP PaA AvA. vZɸAVAZ dg CA AUA, ePA eAii: "PvZ DAUAv zAZ ţ zS ø VA v". s, İ, PAQ iAia Qv ve sqguS sůƣ gA. AZ AįA Pv Pļg ve A PAQ AP l zsgA, PAQ PvZ ghj UzA, PĪjA smAP w A.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


More Kavita Lekhanam »