Kavita Lekhanam

AUAv Dۣ: 'ǪA' ŸPP ZsZA ۪

(sqPĪig PaPq u 1990 EAv Um Pɯ `ǪA' Pv diP P Z.s. zPƸۣ gįA ۪)


Z.s. zPƸ

g sA PAAii DAP g. PAPtAv CA D: j Ai z Wۣ PvAv W. UAAiiAv vg P PAii zĨ . AUgAii xq du PvAvZ GAAAii AA DAi̯A.

vgAii sUA Pva Pȶ Gt. DvAZ j PtAiiA Ai z Wۣ, Zø ߸ A DA Pg īø ĸgk dįA vĨAv DvAAii ƣ Pw e. D Pgg zAi Ueۯ. gA e۰. vgAii Pv f. j PqZ Av jU. D ZlPA wqAiiU. ƣZ ĸZ eAiivA ghļAa PvZ vAZ A x. 1974 E AiiAv KPZ KP P ü eƣ. D iVg fvAii ev, wvAvAii gPA UAAiigA sɣ nAi igZAv. PuAAii WqĸA PvaA ŸPA bA eg Asg wAi PAv.

CA DA Pva qAii ig iP dgg ļv. PvZ qg v ZqqA gq ļAP Av. zaA PA P qj PvZ ga mƣ q Uɯ viAv D PZ Īg Pv zsP PAvgA AU gAiiv. DzsĤP ftAiģ gZ ig Pr. iVg vAZ ivg zA A. zA Pgۯ Aii gaAP sgAii Pg UAii. vAt DA ju Zgۣ D PAii gPuAv Cv e. sê j, zħ D AU GZg P WqAPAii "! QvA GvA!" u Am Aۯ AA ɯv.

Adg sAiAv KP Pv A "eU P" Gzɯ uA? te. QvP dP Ƹ UɽA zã xA GzP AAii gZ. "eU P" Pva, g gƸ Pva eUvAii D PAZ d. AUv Pva q D gPAZ d. AizƼ vAZ v divAP Aaø x ߸ gP AUv ļv. u Rj Ue ưZ D.


sqPĪig, PaPq

U PAPuAv Pv Swg g zĸ d . vAv vUA PA Pq Av DA ŸPA bţ PrA. JP vg wA wAi Pģ zP gZ. vAv JP PZA ŸP UjAvAii bA. vAv JP PP v CPza Ľ. P Aii AiiP gPA sqA D Pv Zۣ DZ vP AZA . vAv vPqZ mAiָ gk divA CAii Ǹ Q vZAAii KP ŸP VAZ sAii gƣ d zPA Aii zP gav.

PvZ zAv DP v ge. v Adg sAAiAv JP JPg PvZg sm sA Q PaPq sqPĪig KP.

sUA zAiiɼg PA D AAi Dgįj v PAPtZ sAqgAwA GvA DgAii. iVg øgv A qA Pg. vZA AVv AUq -Pa PPAii, PVZA AgA, QrA ĸAZA AAiiu, vAU UVAZ PP. vZ UA AUq -g D ƯA, gPZA PmA, Pda q, gZA ļA. vZA eɪu AUq - e, ø, PAr P, mSƼ, vgA, Qg, ã D gø, D iVg "Ai, Aiê Z; Ai eê Z, Ai S Z," uA Gzg PeAii AUqZ.


PAr P mSƼAv
zAP wUg Di ǼAv
vgA Qg PZ WAv
DA gAz ZPƣ
m sgg eê Z
Dg Aiê Z

"eU PAZ" Zqv divAP gP gAv. n.., e, ɪiaA zA D PjaA SuA S eqɯ fAZg PaPqAwA uA Aii AqA. DAZ gø Aii DqgAvA Cv v xA xA qۣ gaAaA gAzsA ļA e;


gqAP, xAU,
UzAv A Aţ eA
GPأ vA Pu A
sP iw xAAii

"eU PAZ" JPmAv KP AUv gd e. gP QvAii zq eA, vAZ gaAaA gAzsA DzsĤP fu QwAAii zsAA DA, D b ɼq ŸPZ Aa PAii m UA - P vZ gPA sqA vAq qۣ zUAii sův. Gvg, AVv, De, sA - AZ v ü ev JPP P D ģg D S ʯg v.

PaPq sqPĪig sA sŪig:


PU zP gZ Z
QqAii Qrq
g GiP Pt e
vuAii Ÿ

Aii AU P sůA
sAg zsAǣ DAii
Uv ƨ e
P RAAii ?

P sqPĪig Ddƣ PļAv D. PļAv Dۣ Ev, PĽv Sv Qv vZ CAze Pgv. Evg Ev eg Azg Qv A Av. PArAig Ev eg PɼAv ۣ Qv vA UĪiP qv. vgAv Ev eg DAg ۣ Qv A aAvv.

P sqPĪig, PaPq v P, Gzv P. AUAv P. va ws DƯAZ AUj D vAqg DA Qm zAmZ EqAv sAii wAii iv.

AUAv Dۣ Ev eg sů GAv Qv A QAiv.

Z.s. zPƸ
DUø
15, 1990


 • sq PĪig, PaPq a Pv `D gv DiA' ZAP AU aZAii

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »