Kavita Lekhanam


('euAZ A' - RA PgPAZA U CAvge 'Pv'Zg, iq P; Dz vA DvAZ P zs UAZ, 'Pz' Z Sx ƣ D. PzZA RgA A Ai r'e. vP 'Aii' AZ Ǽvv. P e wã egAP P PvA gį PzZ fvAv, KP P eA mg, vZg s W QvAa ǼP P AZ RZ ɪm. Pz DZ ǽ f Pgۣ, DiA PAPt PvZ mg Ẓ Uɯ eAiiAa ǼP ev, PAAii fvAiZ AVA ZAP ļۯ. R gA sqA g AiiP 'Pv' i UAii - AzP)


vA : eQi Av Dj D Pa sz Av è

m ߸A Zq AZ e wP Av iP Dzsg ɯ, iP Gvd D v ɯ D e xAAii D Ci GZ sg du Dv D vAZ Dzsg, v D Ci iP DP Zq zs PgAP Pgu eA.

D vA, Q Dv PAQ PzAjAZ u Aq eQi Av Dj D Pa sz Av è.

xgZ AAzs

f D e. . Dja EUv xga. A D v gg ļAP A, vZ VA QUv G A uA, vA ijsv D ej D.

e RAP, PA D g AP v Zv D v Av GV sg GZv AiiAv.

1953 EAv `v' iP v e g eA, GAv vA AzA eA D JPZ vg sA. A vP Īg xZ RA D PA g zsqۯA.
AA Z DA AUɧj `Ax' D g AA fA PA, Px D `Pz' A S PA gAiiۯA D wA `vg' gU Um evA.

e Av zA 30, 1954 vjPZ CAPAv eƸ CA gįA: Pt, z, PA D R gA zs D JPZ: Pz (Ax). v `vZ' RPA Av GAiiۯ.

`v' iP v e gAs e ɼg AA gİ Pv AUg (A ī A PA D Pv gAiiۣ UqZ P ʰ Pg AiP AVZA zĸA CPg ZA Dѧj SۯA).

iP vA D zsA
wA - Cg PzA!
sP Di CPZA-
ivɣ ƸA PA?

j wP PAq۸ۣ:
zsg wP vPAiiۣ
gzs wZg g۸ۣ
wuA ƸA PA?

C ɼg KPZ GAii -
g U eAA PAAii
PAii jw PqA CAii
PZA PA CA?


zñAv PAQ vA Zq
iP, zʤP CA q
sAv Di ƪu q
PAiA C CA

vg `v' vA sAii DAiiAii
igģ ivA PAiiP zAAii
zsg W Pg Aii
Aiı eA veA

ĥs eA vf ft
DAii Aii PAPAP VA
gƦv Ʃv eA PAPt
U v vA DAe. . Dj

iZA ܣ

eƸP PAQ vAv ø D iZA ܣ D. va xi PAQ PzAj (D PAQa xi PzAj) DAeɯ 1950 Av Um e. v GAv DU߸ i, DAUa P, DZA dAii D sjPu, v ƤP, P D ge j, įA A Ev PzAj vu gAiiv. e CP sf va 50 PzAj e D.

PAPt lP vu gAiiv. vļ sɣ z PzAj vu S. vZ xq PzAj PqAv sAvg ev D PAQ va gZ g sA ZPAP zs eA.

vZ Gvd AA gİ D KP Pv C D:

gg G P

g g P zqP
Gƣ ZP
g xq ü, veɯVA
GA D iP

ij A u Aiv?
zsj A u vP?
ig vP sAi QvA?
zsg -DAii iP

CAvg vA GA PA
PAAii vP GuA
gZg vA A vP
PmAZA zuA

gg zA sA۸ۣ
QvA vP gA?
zstP Aqģ Aii fAiAA
fê Rı RgA

ft vf CvA A
qģ Aga
Cyg ft- fAiA aAvA
ft q Sa

1956 Av Dj `ghį' v g PɯA. 17 A vA ZAiZ, sAiZ Pgu Swg D֣ reZ vɣ vu vA A. v v 1974 Av D֣ reZ Ai WvA. GAv A vA qư PAii Z vP DA. DvA gv zu e.

eƸZ D e EUwAv KP WqAP e D v AUv Wr . vu g A x d Pɯ RAZ, iwZ Ev DmA KP Aq iP vu zsqģ A - AA vAZ AiU PZ Swg. v ɼg DA Wg Pv PZA Pi ZۯA D fA ŸPA Ev D xAAii xAAii g Pgģ WA. e zgzȵ֣ e ŸPA AUv AqP Aii V D wA eA. A DAi̯ DjP eg Ppu u DAi u . v GAv D AAzs vm uv.

PA eA, e. . Cj iP A Gvd D e xAAii vZ Ci A ft¨sg Z j .

DjZ s xgZ. v Zq GAiiv, gA AVA Zq sv; va a jv DSg AiiAv JPZ jwa vu A.

gP vP v DA RA zsqۣ Da a jv D v zjeAii u vu Gg iU D. va s D vaA A D vZ Px z PP ê Aiģ AZ v sɣ v gAiiۯ.

PAPt vAv D PAPt wPziAv RgAZ ɸA vu qA D Zjv vu D Pɰ. 27-11-93 vjPg vZ uAv PAPtZ JP ĺ v ieP CAv D PAPt v zĨA eA. zê vP Z ɪ A.


szs Av è

e DP Ci e D `ɪP' vZ AzP e D i. . Av è Pa. 1959 Av zã AiiAP KP A Um eAA QA PmZ ɪP v vu g PɯA. szs Av ṣ w MrZ gPg e D D Pįg ṣ fu jv g PZ Gzñ A v g PɯA uv. 1965 x A v AiiA eA. Ddƣ jw vA Zƣ D. Īig 13 A vZA AzPu szs Aw AA.

QA PmP AAzs eA D QA vvA sgƣ DA RA ɪPg Um evA. zɪ sɰP gk D A szs AwP Av PĪP vA.

z sZ, ƪ GvAZ e D szs Av. e Av vP Ci D. Dg v v v sm v D ɪP vZ RA Av D v DP PA gA PAiv Av D GAiiۯA.

szs AwZ Gvd i Aa Ʃv KP sUAa Px AA sAvg Pɰ D w ɪPg AP gĥg Um e. vAZ AA vdu Pɰ Av ij֣ z g a ftAi Px, iZ sU A P gĥg Um e.

szs Av DvA AUg D. va s DvA ww j . ɪP Swg vu Pq A PuA g j D vAZ iP vu A Gvd D Pg A ZA . zê vP A D D j s A u eA iUA.


euAZ A:

 • A : .e.. k
 • AZA : Ƥkg CPAqg e
 • ZA : sɰP gk
 • wA : Ƥkg ģe
 • zĸA : īø ĸgk
 • AiA : DAii Aii


 • AiiA TvA:

 • 'Pv' vs PzVA zĨAiiAv PA

 • AiiZ Pv:
 • PtZA Peg

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »