Kavita Lekhanam

UAZ :

KP Cm gdQAii P - MP۪ e

eA QvA A -

AiiA D GAiiA
GAiiA D AiiA
AiiA D vA
vA D vA........

AZ zsA DAZ

`PA'


PP CAAii KP S Z MP۪ e; KP Dm gdQAii P.

1914 EAv iZ 31 g QP gAv d Wv MP۪ eZ De PzAjPg. DeP KP ʨj D. CA uۣ ʨj Av KP zã ǽ gAiZ...... gAz PqAw zsU, eɪڸAv ƨ, z PqAw DAii, sAi ZAwA PƼ GvA, ...... GA ʨjZ zޥuSg A QvAZ Aii. AUg...... DjAv PvZ D gZ P PZ z﫪z A JPP ӣ AUģ gv. JPP vAq WAA PAZ PaA SA AUg G vv. RAAii vj PaA A jv DiZ CAṿP dɯ smj...... vAv DAZ DiA wj sU........ AgZ RAAiiV Avg ftAi zsVAv P Vaѯ zã ǽ Zۣ zƼA Wi m....... CA PAAii KP Pv Pt Zۣ - vAq zPAiivA JPA ZqA dɯAv xA G zsA j.......... PzAiiAv zZ Gm. aAvPĥA qv. JP P ʨj s sZ C.


MP۪ e

MP۪ eZ ftAi P GvAa v Uİ CZ vZ DeZ ʨj.

vZ Aii Aii KP vPg D JİAii dm (Emiliano Zapata) Z Plj e Pgۯ. dma Rģ eɼg xq vAP A Pli DjP A. nA gۯ GAv MP۪ e vZ zy e National University P ñ Pɯ. v P. u z (Degree) WA iv U.

vZ vlug KP q P eA dg D vP D. gq x sv e vZZ v Q wA Ww. vZ sAii e P "gn ZAz" "Luna Silvestre" 1933 EAv. Z GAv vZ Pڣ Īig Zø PAaA A sgAv.

Z Zq۪ Pv lg D Dƣ AzP ʯaA e߸v.

1957 EAv sAii e `Aiz z ï' KP A ɰ Pv. Pg UP Ai D GzZA wP e Avİ Pv v guAv UzëZg Azƣ D.


"ve AAiP zsAۯA A
d AAii
veA DAUsg ZgۯA A
dA g"

ǽA Īv eA Pv Z ǽA DPg e UP D xP Vã PgAii.

1930 D 1940 zsA vPg e g MP۪ e KP wP gdQAii P, ĵP D pPPg. 失 gheɽA ãP sm ê esvZg ghe. xq vAP vZ PAv zsAyAii zsguA Gmƣ ۰A vj v ghe g ev vAv v sAii DAi. gdQAii zݪgAmAP Uƣ D zU q w, gdQAii ĵP gq D UAiį UAiiZ EUwx P e.

QP PgZ gAiisj e d, DjP D sgvPAii . GAv D z Aqģ, `g' AZ vZ AzP e. AvA gdQAiia pP gA U. Z GvAP Pg PA v vZ AzPux P PAiA. GAv e DP v gAs PɯA vj vA `g'wvA Aiı eA. 1937 EAv e, Jɣ Ug (Elena Garro) VA Vã e; u 1959 EAv UZg Wv.

1968-70 PAv 失 DjP vZ sɸg e MP۪ e, gqjAZ DP gAiģ Zį P. iPz, Cw۪z, Cvz, Ģ޸i, AzĬĸi, sAZ D z - gAPAii vZ P A AvļAv. vZA PA ie D Q, Cx D C Qêi AVAZg, Uqs AAzsAZg Geq sAP. gdQAii P vj esv D Q vAv嫲A sjZ Ci D Ĥø v. vZ DPZ Pv AAUZ ģZg gZ. MP۪ eZA PA sg sAP sAvg eA. sg AiĤnA vZ PP i Pɯ. sg EiA ggAii vP sv. 1990 EZA èɯ Ei vZ PP ļ eP i.

D RA, PvA ifP dj PAwPj P MP۪ e D 84 A Aig 1998 J 19 g gu .


- Pnï


(MP۪ ea `w' Pv ZAP AU aZAii )


èɯ P:

 • AZ UAZ: gAzx oUg
 • Z UAZ: n. J. JAim
 • w UAZ: q. . Aim
 • zĸ UAZ: gq
 • Ai UAZ: Dq q èɯ

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »