Kavita Lekhanamǽ ǽA iwAi iAAi

"sůA vA iw DqAi
Sge eAii...gA eAA "
VA Uƨ Pq Ag
iv Aii ƬAU Gۣ
iv
vA ƼP GP
"vĪAAii GeAii v"
GvA fA fA
PP s
vv.DAz r' Pģa `ǽ' Pv ZAP AU aZAii

ƨAii D AU. iP KP A AiĮ êZ JP UƼUg ļ. GAiiA GAiiA "J sƫv Dêz Pt" u. iwAiZ ĥv. sAAii va Rj DAii. DAza Pv Zۣ `iwAiĪiAAi' igAP g e. `iv Aii ƬAU Gۣ iv vA ƼP GP, vĪAAii GeAii v u UƼUg Ai U Pv Z ZaAAii PA v. Qv sUɪAv Ĥ v. PfvgVAAii ɸA iU. C Aii D v PAQ iwAiZ Qv sV Aii! C Pv Zۣ PAQ iwAiZ D ̼u ZP UP Aii.

v AUA, C xqZ AU PAQ VP g Wv. C PvZ g Cx Pg AvƸ A PAQ V e sV.

P UAvj GvA UAvģ JP P Ai v dg v JP PvZ ǽA AvAii vg v PA A QvA uA. PAQ AvZ iAiiUZ Uu, ģu, DPAP, Aii, AvƸ D zS Pv Vgø Pg. DAii Aii äAig nd Pg AiAvAZ WgA D Av DAvƤZ DAv A Di PƯ ƦPmq ĥvA vQ GPv j Pgv. e UA f iw! D iwAiZ U Pg D wZ Uu AvAii v iv mZg gZ. g sPv KP AiU u uv Pu. PxZ DiAv Pu ZP zsAii v Pg w.

PvZA vA. Pv Pj. a, Ai gwA wZ PrZ z, gZ, H, Uqu ZP gv j. Pv ̸Aiģ ZQeAii. JPZ ģm Zƣ GAv Wgɯg vAvA P e D! , ƥ!!!

zAii Pg sVeAii. DAii sg sêi PıAv AU Aqi.


- ej g̣, DAeɯg


UAvZg zĩu:


 • KP - PuZA Peg: Zƪ AUA vg U D Ag

 • ej g̣Z Pv:

 • gqA
 • īu
 • GAqZA UAii
 • sī APo

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »