Kavita LekhanamC AiigaA fv PjA A!

A C AiigZ g Ci. PAPZ vAv dj vj AiiA EA t A ģ gUv AiiA vg RArv C AiigZA A Pgg . CAZ PvvAv (PAPt¥Ain.Pƪi) sA igۣ Ʃv KP P r. C Aiiga `Pv' Pv.


C Aiiga Pv ZAP AU aZAii


RAAiAii AV JP ģP DeA zjA AvƸ vv vg vAvA RArv Pv S ܣ Wv uv. Aw ñv PV g uɥu GvA AZģ Ʃv Azg avA gZģ, xrA Wģ, xrA Ÿģ P ģAv fAiA j Pj vAP.

KP Z PzA T wA Wv a wZ x Uu Zg CQv. QvP g iɹu EAii gAq Ue wP vAv sg vA DAZ zR Pɯ D DvA wZAZ A ̯ Ms xm D. zPģ wP vAv Aia Pv C Aii.

PAQ v vAv AiiAZ e. u s u v Aii. İ ĢU, Cg Zs, Jg AZ m vPA eg AiiA eA nA Dv u uv Pu.

C vguAv Gzɰ `PAq E z Aq' C Aiig. wZ PAQ wP JZ e Ru v. AA wZ PtAi Zv. De Pv Ai A zƼAP P r.

Aiig UAZg iP Ƹ U. PzgɪRZ ļAv D UA sjZ DgAiZ Īvg Pg. UA Uq zAUAa Uqu ZPAP A JPZ e AiiZg WmP vA. C UA ZAiģ C `Pv' Pv T e WqeAii eZ Ue.

DvA `RAAiiP Pv uA!'.... A Ĥ tv qA g eA u.. u PAiwa zg V. PAigZ P x P qA C AiiZ Ug q. u zg VZ. `qA AUg ghqv' D ê e v ģZ PӪgg qv. PAiwa wP vAP Ai AUgZ P q, sAqgZA V GUA Pgۣ P q sAUgZ g j.

DvA P q gAUP Pv uAV?

Aiz q PP JA.Js.ĸãP gAU qAP eAiiV?

Ai q GAvAii Gg zsVP Pv uAV D CA uۣ sPv KP AUv Z Peg e UP Uɯ GAv UaA WrvA Gq Pq PZ sUAP j PgAVÅ... C AU ZP fv Pgv, g Wv. CA aAvA PAiwZ wAv PA Gzvv? QvP GvAP w UAv? A A sjZ igAiaA. QvP, w Pv gZ e vAP zĸZ AgP g Swg D vA Pgģ RArv PAPt v vAv w DZ KP Cg b q.

Poetry is a deal of joy and pain and wonder, with a dash of the dictionary. -Kahlil Gibran

C eA A uAv:

RAAiiP Pv uA?
m zSA sm zzsP
GvA ƣ sm PP
gUv ƣ DlA PrAP
z aAǣ vm AP
ƨsAii ê vƥ PAmAP
ftAiAv m Pg ƣ P?

DvA Pv PP U iv Aii vƥ Aii! PvZ mã JPZu ɹĹP ev. ɹĸi Pv P Pg KP Zg. mfrZ v Az Zg Pe Az. PAig mAv j `sʰ zAii êi E Ūģ'.

Aii AUA RAAii KP APv WAii, zP Pƪ Qı e j zƼA x zAA zS Wm e QAqɯA zsg zsg u . JP Pg Ʃv D zP De Pƣ, xPƣ, aǼ qد vj wZ Uq Uu wuA UتAv. b P Aii!

`GvA ƣ sm PP' Pv uڸA D QvA uv! fZ fê e߸ v dP Ʃv PP slA v zjz GvAZ P APg . AUg Pw A GvA, GvA Dv e zsja wPv zSۣ Pa ƪAii AvAii. VgAii Sg vZ PPva v sUA PmAv Ai A G e v Azg ZAi j. C KP zsguAii RAAi fê fgA Pv? JP xg Dvv g ZP eAii?

`ga ' Dm Pv.

``AUgZ gPg

edZ gUZ

AvIv sů!''

Pv e Cv Gq siu UAAii P `gP' vg PgeAv Um. gAw Pv D UƯv!

DvA A iu ZAP vA. AUg C PZ Pzs GZg. u Ew Ʃv Pv xq GvAZ AZ jA A Dį m x E g. PvAv Agg sjZ QiAiģ A jeAii q. `Pĸƣ Wu Ĥn qP?' uۣ w Īv wP Aiv, zƼA Sg g, D w Wu PV PAv jU, Pva itUAii .

P vZA RĽ D. v PzAAii PqZ. dj Cg ZsPq KP Zgg `AP Uɰ u gAii C' u Pu. vj v QvA. Qv ZAP Pv . QvA ZP? sê C Ue aAv. A A wZA zgzȱ uA. vj, AUg PuAAii g eAiiAi. zƼAP P qv eAi PAQ V Dv. S Qۣ Zrv qP DɣAi uv. s iAAiis f zg!

vAzA PAQ sP, wZ g ĥvAP, gw x w Gzɰ, PPĪij ug , n vA S wu P Ƹ, wP Rĸg eqA, D w İ, sg A GAv fAv e, E̯A ƣ D, CAvgeg Pg, wP D vī gPƣ gA, fAv GgAP Sg gA. Dģ.

C AiigZ Pv dAv!


- ej g̣, DAeɯg


UAvZg zĩu:


 • - ǽ ǽA iwAi iAAi
 • KP - PuZA Peg: Zƪ AUA vg U D Ag

 • ej g̣Z Pv:

 • gqA
 • īu
 • GAqZA UAii
 • sī APo

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »