Kavita LekhanamzɪP AZ mAqg PAAii Aii q?

vɣA PɣA grAi v ģgAdZ GAZ gg D, v PAQ QøA P DAiig PA ĸ GAv CAqg PgP Pį g Pg x Zg eA Z vAvA Z "De Aeg gg qƣ Ƹ ƯAv `zsg sA q' Ev" DAị, zƣgA zPiAv ģƤ GP vAzZA v eê, fgu Swg E Wɪ Aeg lP A qƣ Ƹ ƯP dg ev. lP Pg ģ xAAii gĥ D. PAQ lP sZ, PAvZ lP, CA lP Di QA AvZ vmA eAiiv v KP Am e D.

lP ɪ qƣ ƸP V UeZ P Zƣ Wg v Px, lP GAv s D PxZ sa Rg ZA ZA fZ PxP̽ A sAii q۰. ! P lP! `QAAP Aii AAP', `vA vA ƣA', `P.r.ƣ, .J' CA P PAP zszƸAii v.

lP įAa zszƸAii AiivAZ PZ ZZg zƣgAZ AiiP eP W jA Pgۯ. v Pg lPZ U CAii D zsA D. g ģgAd v jA A Z.

GAv n. D D qƣ Ƹ PPAzAv zPƼ qAP g e PZ. lP Pgۯ PPgAaA AiiA Wƪ D ZPƣ q ɽAi qg lP zjA zsjP D ijP zs xAq qAP g eA.

PAvZ CAvg ge zsɼ Aii g ɼ P Av dģv. PgeAv Z zsP lPAP P dg ev iv Aii sP۬ zPAiiۯ.

DAii rfl AiUAv PgeAv P Av DU߸ PƯfZ ̯ AiiݣZg div. E vļ lP Aiiv.

lP A D Pj sP DdƤ Di P xAAii Gg Ue e Cia. D Di PZ ñ UuA P i qɸa Pv `e GAv' sjZ v jw tv. D QA P Dv ĸ PgAP DgAiģ KP D̸ v.

`e GAv' PvAv g sɸZ lP Qv DgAiģ D PgA vA Ev DgAiģ P tAV DA iUx Qv eø lPAv Di PP DV D De v P zAǣ DAiiV vA Eua Pr g gø W gAz jA jگA.

sg vA GAv ƣɥu qۣ P ģ x P Pv sįۤAV. ! PA KP ƣA gz. Pa gP g ua j zsg qģ wAv KP `u UAii' GlAii, `g sɸZ' Ue slAii.

dPAii D v j APAAZ AggAiiA U imAv gvg ZuA D uA q jA. P AZ ig! iva Pq iwAiP A AggZA zsAA!

AUg Ĥ u Rĸg Gi̼ۣ qP m! P uv Rj QA ft. P DAzZ ĸg D P Wm. v vAZ ĪvP v PAm i z gêAq m.

JP zz PAm i RArv eAiiAii. CA ĹP v Aii. ģ ftAiaA ƯA PA ţ vv ? UçAiñZ, PP D ƥPg PgZ, rflAiñZ ǼAv D D iAAii `äAig nd' A EAV gz Wɪ RAAii AiiP v Dv A. C Ue PZ zP D֣ UZ zg GvA UAv Pv gİ T vj jA gӼ. Rg vjQ C zsg Ľ PAa.

Swg `Pv' P. AUg xq A aAvP D̸ vv.

` sůAa n fu

vAaA fA ļA

İ Pq ƨsA Swg

RAmAii Qv sůA?'

sįA ghiqA De Ugӣ gPƣ jeAii e AV. iwAiZ Aa e Pg zP Az P `vļ'a e Pj Zq Cxsjv. vAZ gP ghiqsįA. fvgA vAZ xZ eAii! fAv Dۣ Tv ģZ PrP WAP v DAP QvP īvAii? MghãP gP e ? QvA lP QvA DQAU! i ɣUZA qAiP UɯA qAv. DgAii i AwgZ Pva.

`f DA ftAi g

g WgA m

İ Pq sAqAv zgAP

Qv UAzs m?'

Ĩs! Ĩs! e Pe D ģP C UAzs m q ģAP PZZA uA WA u sUg Z . Qv DgAiģ Aii t P.

P APA ig ĸZ!

`Ujè vAq DA Pgģ

mg zS gu

Ĥø AU sPɣ A

ĸP QvP eɪu!'

QA P v RAAiA sm RAAiA u aAv P DdƤ AiêAV u AUAP e . P qAgm! ø A jA Cv UP v u ø AA Aii Ug wã PAZ Cv nA Aiê iP zsƲ eA Rg sqۣ KP ø. į Sɰ iw. vZ Sg Pu PuP eɪu! Aii sUƸ. iVj iP KP zsƸ ø A jA zɪP AZ A jA eA mAqg PAAii t Aii q! Aq D aAvAv! RAAii ug sȱZg!

g Azñ iu ǽA DŨAiģ Dm

`eɬ GAv e Swg

CA PAAii P

gĥA eA PAv zg

EvAZ g iP!'

i C! i C! i P g ig!


- ej g̣, DAeɯg


UAvZg zĩu:


 • v - U, zS D DA
 • - J P E z Pظ
 • AZ - fq D Gq
 • Zg - S vgAP D eA s - D q
 • - D AiigaA fv PjA A
 • - ǽ ǽA iwAi iAAi
 • KP - PuZA Peg: Zƪ AUA vg U D Ag

 • ej g̣Z Pv:

 • Zq
 • vAvv `m'
 • gqA
 • īu
 • GAqZA UAii
 • sī APo

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

  ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್

  ಕವಿ ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೆಟ್

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ: ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? / कविता बरोंवची कशी? -ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಚೊ ಅನುವಾದ್

  ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಸ್

  ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖುನಿ-3 :ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ


  More Kavita Lekhanam »