Top Event / Story
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್' ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ  'Gandhi's Outstanding Leadership' ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಶಪ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.  ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಒಫ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಭಾರತಾಚೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಹಾಂಚಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಸಲ್ಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ 'ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್'.  ಕೊಂಕಣಿ ಧರುನ್ ಯೆದೊಳ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಟ್ರಾ ಭಾಸಾಂಕ್ ಅನುವಾದ್ ಜಾಲಾಂ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಗಾಯಾನ್ ರುಕಾಂಚೆಂ
- ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಂಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್
ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ. ನವ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮಾಂನಿ ಬರ್ಪೂರ್ ಫುಲ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ. ಮನಾಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧಲೊಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ. ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ನವೊ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಕವಿಚೆಂ ಮನ್ ಕಶೆಂ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಕವಿತಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಬರಯ್‍ನಾತಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ!
- ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಘರಾಂತ್, ಶೆಜಾರಾ, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಘಡ್ತಾತ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತ್ಯೊ ಫಿಛಾರ್ ಕರುನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ಪಯ್ಕಿ 0.05% ಘಡಿತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಾಂನಿ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ತುಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್
- ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಏಕ್ ಕವಿತಾ - ತಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಿಣಾಚೆಂ ಕವಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಯಾ ವೇದನಾ - ವರ್ಸಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಶಿಗ್ಡೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಾ, ತ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚ್ಯಾ ಪಂಚಾಂಗಾಚೆರ್, ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಕಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೋವ್‍ಶಾ ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹೈಕು
- ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉದ್ಯಾವರ್
ರೊಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರಾನ್ ಕೀಗೊ ವಾಪರುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೈಕು ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ಭಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾರಾ ಹೈಕುಂನಿ ಋತು ಯಾ ಕಾಳ್ -ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಫಾಂತೆಂ, ಸಾಂಜ್, ಧಗಿಚೆ ದೀಸ್ (ಗಿಮಾಳ್), ಪಾವ್ಸ್, ಹಿಂವ್ - ಹಾಂಗಾಸರ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಕಾರ್ಕಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಶಿನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಇಶಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಾಕ್
ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಜೆಜು ರಾಯಾಚೆ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Criticism
ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ನಂದನಾವನ್' ನಾಜೂಕ್‌ ರೀತಿನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ತೊ ಕವಿವರ್. ದೆಕುನ್‌ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್‌...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಮದೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ- ಜೆಸ್ಲಾವ್ ಮಿಲೋಜ್
ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಮಿ ವಿಂಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ...   ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News